Kolejna grupa

Data: 17 maja 2022 r  godz. 14.00

Tylko 30 miejsc! Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie informacji/zgłoszenia na adres Dziekanatu e.mail: dziekanat@uniwersytetprawa.edu.pl lub przez konto studenckie w systemie. Wpis na listę wg. kolejności zgłoszeń.

Uwaga!
- Koszty dojazdu do Pałacu Prezydenckiego Krakowskie Przedmieście 48/50, 00-071 Warszawa są ponoszone indywidualnie przez studentów.

- Dziekanat na życzenie Studenta lub opiekuna prawnego może wystawić zaświadczenie dla szkoły powszechnej ucznia o udziale w wycieczce.

Zwiedzaliśmy Pałac Prezydencki (22.04.2022r)

Grupa 35 studentów Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa zwiedzała dziś PAŁAC PREZYDENCKI w Warszawie.
Studenci zwiedzieli kilkanaście pomieszczeń w Pałacu Prezydenckim w tym Salę Kolumnową, inaczej zwana Balową, w której odbywają się wszystkie większe uroczystości. To w tym pomieszczeniu Prezydent powołuje i odwołuje rządy, nadaje tytuły naukowe, mianuje sędziów i nadaje odznaczenia państwowe.