Wycieczka do Centrum Pieniądza.
NARODOWY BANK POLSKI

W ramach przygotowania do zajęć w przyszłym semestrze z prawa bankowego już 24 maja 2022 o godzinie 12.15  grupa 25 studentów z Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa zwiedzi Centrum Pieniądza NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO.

Tematem zajęć będzie historia bankowości i zasady działania różnych typów banków. Wiele uwagi zostanie poświęcone roli i zadaniom banku centralnego. Studenci odwiedzą skarbiec a także będą mogli w laboratorium sprawdzić autentyczność posiadanych banknotów.

Czas trwania: około 90 min. zajęć; czas pobytu w Centrum Pieniądza NBP − około 120 min.

Tylko 25 miejsc! Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie informacji/zgłoszenia na adres Dziekanatu e.mail: dziekanat@uniwersytetprawa.edu.pl lub przez konto studenckie w systemie. Wpis na listę wg. kolejności zgłoszeń.

Uwaga!
- Koszty dojazdu do Centrum Pieniądza NBP w Warszawa są ponoszone indywidualnie przez studentów.
- Dziekanat na życzenie Studenta lub opiekuna prawnego może wystawić zaświadczenie dla szkoły powszechnej ucznia o udziale w wycieczce.