SZANOWNI PAŃSTWO

w związku z realizowanym przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie, ogólnopolskim programem w zakresie poszerzania wiedzy z obszaru prawa przez dzieci i młodzież, zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy w zakresie realizacji programu i zajęć.

Zajęcia prowadzone przez adwokatów i radców prawnych i będą odbywały się od 31 października 2020 r. w każdą sobotę od godziny 10.00 w formie audio-video. Istnieje możliwość zapoznania się z zajęciami w dowolnym czasie i na dowolnym
urządzeniu z dostępem do internetu. 

UWAGA! W zawiązku z bardzo dużym zainteresowaniem zajęciami z prawa link aktywacyjny do zajęć może zostać przekazany z opóźnieniem. Z treścią zajęć będzie można jednak zapoznać się w dowolnym czasie przez cały rok szkolny

Korzyści z współpracy:
- możliwość poszerzenia wiedzy z prawa dla wszystkich dzieci i/lub młodzieży z Państwa placówki.
- promocja szkoły/placówki oświatowej
- możliwość Patronatu dla szkoły lub placówki oświatowej

Szczegóły współpracy z każdą szkołą lub placówką oświatową jest uzgadniana indywidualnie. Istnieje możliwość zawarcia kompleksowej umowy o współpracy lub jedynie udostępnienia przez szkołę informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć z prawa przez uczniów danej placówki. Nie pobieramy żadnych opłat od szkoły. 

Zapraszamy do współpracy
Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu e.mail: sekretariat@uniwersytetprawa.edu.pl

Regulamin zajęć on-line.pdf
Umowa Patronat- Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.pdf

UWAGA! Z treścią każdych zajęć będzie można jednak zapoznać się w dowolnym czasie przez cały rok szkolny.

ZAPRASZAMY SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE DO DOŁĄCZENIA DO PROGRAMU W DOWOLNYM CZASIE TJ. W TRAKCIE CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO. SZKOŁY UZYSKAJĄ DOSTĘP DO ZAJĘĆ OD 1 LEKCJI. 

wymiar zajęć

  • Grupa wczesnoszkolna 4 razy w miesiącu po 15 minut
  • Dzieci i młodzież 4 razy w miesiącu po 30 minut. 

Zajęcia w formie audio- video udostępniane są na kanale Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa w każdą sobotę o godzinie 10.00. Istnieje możliwość zapoznania się z treścią zajęć w dowolnym dniu tygodnia na dowolnym urządzeniu i z dowolnego miejsca na świecie. 

kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

zapisy na zajęcia

Bezpłatne zajęcia online z prawa dla dzieci i młodzieży są udostępniane w okresie od 31 października 2020 do 15 czerwca 2021 bezpłatnie. Wymagane jest jednak przesłanie poniższego zgłoszenia.Zgłoszenie może być przesłane przez szkołę jak i indywidualnie przez rodziców. Dla wszystkich zainteresowanych osób na zakończenie roku zostaną wystawione Certyfikaty udziału w zajęciach.

Zgłoszenie współpracy

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Uniwersytet Prawa sp. z o.o., Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 , kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji zajęć oraz niezbędnej obsługi słuchaczy oraz opiekunów prawnych słuchaczy związanej z tokiem nauki lub spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jeśli chcesz być z naszą ofertą edukacyjną na bieżąco (newsletter)