Wizyty studyjne studentów MUP w Sądach 


Rozpoczynamy wizyty studyjne naszych studentów w Sądach na terenie całej Polski. Wizyty będą połączone z udziałem w rozprawie sądowej w charakterze publiczności. Dzięki temu młodzież będzie miała możliwość zobaczenia jak w praktyce wygląda organizacja Sądu Okręgowego czy Rejonowego ale również poszerzenia dotychczas zdobytej wiedzy.
Wizyty będę odbywały się w ramach wszystkich wydziałów prawa MUP na terenie całej Polski.
O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

Uwaga studenci niestacjonarni "internet"! Udział w wizycie studyjnej wg. wybranego przez studenta dowolnego wydziału prawa MUP w Polsce.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich studentów MUP. Wizyty mają charakter fakultatywny .