Założyciel MUP

Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000813171.
Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

NIP: 527 291 15 63    REGON: 384845808

e.mail: sekretariat@apkim.pl

www.apkim.pl