REKTOR MUP
kadencja 2021-2025


Małgorzata Wirtek
LL.M, DBA, LL.D. DPA

 Sekretariat Rektora:  
sekretariat@uniwersytetprawa.edu.pl


WYKSZTAŁCENIE:
 • od 2022 - w trakcie Executive Doctor of Business Administration - Instytut Nauk Ekonomicznych POLSKA AKADEMIA NAUK
 • W trakcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych- Instytut Nauk Prawnych, POLSKA AKADEMIA NAUK w Warszawie. Obszar: Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone przez AI .
 • Doctor of Public Administration (DPA),
 • Doctor of Laws (LL.D.), 
 • Doctor of Business Administration (DBA), 
 • Master of Laws (LL.M.) Business Law, 
 • studia MBA " Zarządzanie w oświacie"
 • studia podyplomowe, kierunek:  "Biznes AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji”, 
 • studia jednolite magisterskie, kierunek: Prawo.  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE- ostatnie 10 lat

 • od 11.2019 Dyrektor Generalny Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego,
 • od 08.2018 Dyrektor Generalny Profesorskiego Centrum Doradztwa i Ekspertyz   Prawnych w Warszawie,
 • 06.2018 – 01.2020 Kierownik projektu z ramienia Profesorskiego Centrum Doradztwa Prawnego „Na straży dobrego prawa”. Beneficjent: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt z środków unijnych realizowany wspólnie z Zrzeszeniem Prawników Polskich o/Warszawa.
 • 11.2011 – 01.2020 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa (założyciel Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji),
 • 10.2016 – 05.2017 Kierownik Instytutu Prawa Nowych Technologii EWSPA
 • 01.2011 – 05.2017 Dyrektor Generalny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie,
 • 12.2015- 2016 Konsultant, ekspert w Sejmie w obszarze "Cyfrowe państwo i gospodarka" oraz " Cyfrowa edukacja",
 • 01.2014 – 05.2017 Pełnomocnik Rektora EWSPA
 • 01.2014 – 05.2017 Członek Komisji ds. jakości kształcenia
 • 02.2012 – 2014 Prodziekan Wydziału Prawa w Warszawie (w okresie 03.2013- 06.2014 p.o. Dziekana Wydziału Prawa) Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.
 • 02.2012 – 2014 Kierownik jednostki pozawydziałowej ds. szkół ponadpodstawowych w EWSPA
 • 2011 – 2019 Członek Senatu Uczelni. Przedstawiciel Założyciela EWSPA
 • 2008 – 2010 Pełnomocnik Kanclerza EWSPA