REKRUTACJA TRWA - październik 2021
WYDZIAŁ PRAWA W RZESZOWIE

UNIWERSYTET PRAWA
dla młodzieży szkół PONADPODSTAWOWYCH

 Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi uczniowie wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach.
 Młodzieżowy Uniwersytet Prawa to zajęcia pozalekcyjne z prawa dla młodzieży prowadzone przez kadrę naukowo- dydaktyczną uczelni wyższych, prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów).

  Wykłady prowadzone są w blokach tematycznych. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. Częstym punktem zajęć są quizy, turnieje, symulacje. Podczas warsztatów młodzi prawnicy wcielają się w rozmaite role: adwokatów, sędziów i prokuratorów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

Indywidualna opieka tutorska

Każdy student Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa przez cały okres studiów jest pod opieką tutora sprawowaną przez adwokata lub radcę prawnego.
Zadaniem tutora jest:
 • rozpoznać mocne strony i talenty studenta;
 • określić które umiejętności należy rozwijać, które wzmacniać, a czego podopiecznemu brakuje;
 • skutecznie rozwijać potencjał młodego człowieka;
 • pomóc studentowi zidentyfikować obszary swoich zainteresowań naukowych, określić ich wagę i stopień zadowolenia z posiadanej wiedzy w danym obszarze, tak aby nakreślić obszar i cele wspólnej wędrówki tutorskiej.
 • Tutor przekazuje również studentowi materiały uzupełniające oraz sugeruje sięgnięcie do dodatkowej literatury.
 • W zależności od konkretnej potrzeby, podczas pracy, tutorzy sięgają po inne narzędzia (np. coachingowe) celem optymalizacji całego procesu edukacyjnego.

GRUPY WIEKOWE STUDENTÓW
do wyboru wykłady w sali lub przez internet

 • 18+ lat   Początek zajęć - II połowa października 2021
 • 17 lat    Początek zajęć - II połowa października 2021
 • 16 lat    Początek zajęć - II połowa października 2021
 • 15 lat   Początek zajęć - II połowa października 2021 

Dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat  Z powodu Covid-19 w trosce o wspólne bezpieczeństwo  zapraszamy w semestrze zimowym 2021/2022 na zajęcia realizowane wyłącznie przez internet z możliwością kontynuacji w sali szkoleniowej od semestru wiosennego. Informacje i zapisy /oferta1/online-uniwersytet

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Wykłady w całej Polsce prowadzone są przez kadrę dydaktyczno- naukową uczelni wyższych oraz czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

RAMOWY PROGRAM

Wstęp do prawoznawstwa z logiką, zawody prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz), prawo konstytucyjne, podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo administracyjne, prawo karne w tym cyberprzestępczość, prawo drogowe, prawo nowych technologii ( m.in. prawo autorskie, zakupy w sieci itd. ), prawo gospodarcze, prawo medyczne i prawa pacjenta, prawo Unii Europejskiej, prawo Międzynarodowe publiczne, prawa człowieka i prawa dziecka, prawo konsumenta, Sąd (rodzaje postępowań), ochrona danych osobowych.

WYMIAR ZAJĘĆ

 • 4 godziny w miesiącu (program podstawowy)
 • 8 godzin w miesiącu (program rozszerzony) 
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

TABELA OPŁAT 

Opłata rekrutacyjna

49 PLN - opłata jednorazowa bezzwrotna 

Wykłady w sali

Opłata za miesiąc:
 180 PLN - zajęcia 4 godziny/m-c 
  350 PLN - zajęcia 8 godzin/m-c 

Wykłady przez internet

Opłata za miesiąc:
 75 PLN - zajęcia 4 godziny/m-c
 150 PLN - zajęcia 8 godzin/m-c

Wykłady realizowane są do wyboru

Brak rekrutacji- semestr zimowy 2021

 • Grupy: 15 -18 lat (osobno)
 • Dni zajęć: sobota godz. 10.00 lub dni robocze pn-pt 17.00

Uniwersytet Online czytaj więcej

 • zajęcia przez internet. 
 • Dni zajęć: sobota 

Centralne Biuro Rekrutacji

tel. +48 537 790 020
e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

siedziba

 pl. Żelaznej Bramy 10  (Pałac Lubomirskich)
00-136 Warszawa

Dołącz do nas! Nie zwlekaj!

Rekrutacja trwa!

Informacje i zapisy