Rektorat MUP

Rektorat Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa mieści się przy ulicy Nowogrodzkiej 50 w Warszawie (00-695)