Oferty pracy/współpracy

 

Wszystkie osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o przesłanie oferty na adres: praca@uniwersytetprawa.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Rektorat
Młodzieżowy Uniwersytet Prawa ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w przypadku pojawienia się wolnych miejsc pracy.


Kadra dydaktyczno- naukowa

Konkurs na stanowisko DYDAKTYKA


Miejsce pracy: Wydziały MUP

W związku z dynamicznym rozwojem Uniwersytetu, poszukujemy nauczycieli akademickich oraz praktyków prawa i psychologii, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa.

Studentami MUP jest młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć dydaktycznych na Wydziale Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa w wymiarze 4h lub 8h w miesiącu (sobota). 

Poszukiwane kompetencje

  • tytuł zawodowy: adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator inne zawody prawnicze
  • w przypadku kadry naukowej: min. stopień naukowy doktora
  • mile widziane inne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Preferowani będą Kandydaci:

  • posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
  • posiadający dorobek naukowy lub praktyczny

Warunki zatrudnienia:

  • wynagrodzenie w oparciu o umowę o współpracy. Faktura lub umowa zlecenie

 

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

1. Ofertę współpracy wraz z CV (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu),
2. List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych lub dotychczasowe doświadczenie praktyczne.

3. Informację na temat preferowanego kierunku kształcenia, wydziału (miasta)  i grupy wiekowej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty w jednej z niżej wymienionych form:

a) Aplikując drogą elektroniczną na adres: praca@uniwersytetprawa.edu.pl
c) przesyłając na adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 sierpnia 2022 roku.