Zmiana siedziby MUP


Szanowni Państwo, drodzy słuchacze

            Zakładana planowa progresja Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa wynikająca ze Strategii Rozwoju Uniwersytetu na lata 2021 - 2031 wiążę się m.in. z optymalizowaniem poziomu i zakresu kształcenia, obsługi studentów oraz dostosowaniem uczelnianej infrastruktury do wymogów gwarantujących stałą ewaluację jakości procesu kształcenia młodzieży. Podnoszenie jej na coraz to wyższy poziom.

            Władze MUP w pełni dostrzegają te potrzeby i przywiązują do nich ogromną uwagę, stanowią one priorytet funkcjonowania placówki.  

            Dotychczasowa siedziba- jej urządzenie i systemy mające służyć Uczelni nie w pełni odpowiadają idei funkcjonowania oraz rozwoju MUP. Transfiguracja dotychczasowego zaplecza dydaktycznego na większe, bardziej przestronne i funkcjonalne, stworzy sprzyjające warunki do zastosowania nowoczesnych form dydaktyki, zapewniając tym samym lepszy komfort prowadzonych zajęć wykładowcom, co niewątpliwie przełoży się na wymierne efekty edukacji młodzieży. Nie bez znaczenia jest także zapewnienie wellbeingu pracy personelu uczelnianej administracji w obszarze szeroko rozumianych usług oświatowych. Zapewnienie satysfakcji oraz bardziej optymalnych warunków pracy z uwagi na dynamiczny rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji jest istotne z punktu widzenia efektywności funkcjonowania organizacji - zwiększy niewątpliwie operatywność i profesjonalizm bieżącej obsługi studentów i wykładowców.  

            Kierując się powyższymi przesłankami – mając na uwadze rozwój Uniwersytetu i dążenie do osiągnięcia jak najwyższych praktyk kształcenia młodzieży kierownictwo MUP podjęło decyzję o zmianie dotychczasowej lokalizacji Uczelni.

            Dzięki nowemu usytuowaniu diametralnie ulegnie standard oraz wygląd siedziby Uniwersytetu, co przełoży się na wzmocnienie stabilności, wizerunku placówki i jej prestiżu na rynku usług oświatowych, na zadowolenie klientów oraz pracowników. Zapewni nowoczesność oraz zwiększy realne możliwości adaptacji przestrzeni użytkowej pod kontem potrzeb edukacyjnych.

            Nowoczesny, przystosowany do potrzeb dydaktycznych budynek jest wyposażony w podjazdy oraz windę dla osób „sprawnych inaczej”, wykończony w najwyższym standardzie użytkowania, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami.

            Projekt użytkowania obiektu łączy walory funkcjonalności z wysoką estetyką wnętrz. Wykorzystuje maksymalnie dostępne powierzchnie, poprzez efektywną aranżację ciągów komunikacyjnych oraz zaprojektowanie pomieszczeń użytkowych. Sale dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne, socjalne zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę audiowizualną (nagłośnienie, dostęp do Internetu, projektory audiowizualne, ekrany) oraz funkcjonalne, ergonomiczne umeblowanie. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku usytuowane są punkty gastronomiczne zapewniające szeroką gamę posiłków.

            Lokalizacja budynku umożliwia łatwy dojazd zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i środkami transportu indywidualnego, co stanowi dodatkowy istotny atut nowej siedziby Uczelni. 

            Podjęta przez Władze Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa decyzja stanowi ważny krok do wprowadzenia Uczelni w nowy wyższy etap jej działalności odpowiadający wymogom edukacji XXI wieku.  
              Od listopada 2021r. studenci wydziału w Warszawie będą realizowali już zajęcia w nowych salach dydaktycznych usytuowanych w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 81 (wieżowiec „Comarch”, piętro XXV). 

              Od grudnia zaś, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych działów administracyjnych m.in. dziekanatów, działu rekrutacji w naszej nowej siedzibie,