Komisja ds. jakości kształcenia

jest organem doradczym Rektora. Do celów Komisji m.in. stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia.