Infrastruktura i baza dydaktyczna

Dostosowanie uczelnianej infrastruktury do wymogów gwarantujących stałą ewaluację jakości  procesu kształcenia młodzieży i podnoszenie jej na coraz to wyższy poziom stanowią dla Władz MUP priorytet. Większe, bardziej przestronne i funkcjonalne, zaplecze dydaktyczne stwarza sprzyjające warunki do zastosowania nowoczesnych form dydaktyki, zapewniając tym samym lepszy komfort prowadzonych zajęć wykładowcom, co niewątpliwie przedkłada się na wymierne efekty edukacji młodzieży.

Nowoczesne, przystosowane do potrzeb dydaktycznych budynki są wyposażone w podjazdy oraz windę dla osób „sprawnych inaczej”, wykończone w najwyższym standardzie użytkowania, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami.

Sale wykładowe łączą walory funkcjonalności z wysoką estetyką wnętrz. Są wyposażone w nowoczesną infrastrukturę audiowizualną (nagłośnienie, dostęp do Internetu, projektory audiowizualne, ekrany) oraz funkcjonalne, ergonomiczne umeblowanie. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku usytuowane są punkty gastronomiczne zapewniające szeroką gamę posiłków.

Lokalizacja budynków umożliwia łatwy dojazd zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i środkami transportu indywidualnego, co stanowi dodatkowy istotny atut.