O nas

  Jesteśmy najstarszym uniwersytetem prawa dla młodzieży. Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi studenci wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach
   Młodzieżowy Uniwersytet Prawa to studia z prawa dla młodzieży i dzieci, uzupełniające tok edukacyjny w szkołach powszechnych.
    Wykłady prowadzone przez wybitną kadrę naukowo- dydaktyczną uczelni wyższych oraz czynnych zawodowo prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów).
    Założycielem i właścicielem Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie. 
STATUT- obowiązujący od 6 lipca 2021.pdf