Międzynarodowa Legitymacja Studencka

Wszyscy studenci Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa od 12 roku życia mogą ubiegać się o wydanie Międzynarodowej Legitymacji Studenckiej.

ISIC (International Student Identity Card)

 jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Przysługuje Studentom uczelni państwowych i prywatnych wszystkich rodzajów studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich). Upoważnia do korzystania ze zniżek oraz w zależności od wybranego wariantu - ubezpieczenia.

Co zyskujesz dzięki legitymacji studenckiej ISIC?

Z ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. Ponad 250 punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielając jej posiadaczom rabatów do 50%. Dzięki ISIC oszczędzasz na transporcie, płacąc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, ośrodkach kultury, a także sklepach i punktach usługowych. W wielu krajach posiadacze ISIC otrzymują zniżki na towary lub usługi, które nie zostały objęte oficjalną umową, ponieważ wiele instytucji traktuje kartę ISIC jak lokalną legitymację studencką.

Jeśli chcesz, ISIC to także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce i poza granicami naszego kraju oraz kosztów leczenia w czasie każdej podróży zagranicznej.

Warunki otrzymania legitymacji

  • Posiadanie "aktywnego" statusu studenta Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa.
  • Ukończone 12 lat

Legitymacja

Do wyboru masz 2 rodzaje legitymacji studenckich.
  • legitymacja wirtualna
  • legitymacja plastikowa
Zamawiając legitymację wirtualną możesz na dalszym etapie wystąpić również o legitymację plastikową.

Legitymacja wirtualna

Legitymacja plastikowa

Jak ubiegać się o wystawienie legitymacji?


  1. Przygotuj jedno zdjęcie w formie elektronicznej które załączysz do wniosku o wystawienie legitymacji.
  2. Wejdź i wypełnij wniosek na stronie: https://www.isic.pl/pl/wyrob-karte/wyrob-karte-online-old/isic-bez-ubezpieczenia.html
  3. UWAGA! Numer legitymacji we wniosku- wpisz swój numer indeksu/albumu (numer znajdziesz na koncie studenckim www.e-mup.pl w zakładce NUMER ALBUMU.
  4. Wybierz nazwę: Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa
  5. Koszt wydania legitymacji wynosi 29 zł. Kwota jest wnoszona bezpośrednio do podmiotu wystawiającego legitymację.