Tabela Opłat

Tabela opłat za zajęcia i innych opłat wynikających z toku nauki realizowanej przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA- opłaty związane z procesem rekrutacyjnym

 1. OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - płatna przy zapisie    49 PLN *
 *Opłata rekrutacyjna (opłata jednorazowa bezzwrotna) w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa. W przypadku braku wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto MUP w terminie 2 dni, zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. POLECAMY PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNĄ NA DOLE STRONY!

    2. WPISOWE - 100 PLN - PROMOCJA od 27 września do 15 października - O PLN

Płatności należy dokonać w terminie 2 dni roboczych od rejestracji:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa, pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa

Numer rachunku bankowego:

77 1050 1012 1000 0090 8124 8149

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto.

lub elektronicznie

https://platnosci-mup.pl/


Czesne za studia- grupy rozpoczynające zajęcia od WRZEŚNIA 2021

Zajęcia w SALACH SZKOLENIOWYCH

Program podstawowy - zajęcia 4 godziny w miesiącu. 
 • 180 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 855 PLN - za semestr (oszczędzasz 5%) lub
 • 1620 PLN - jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

Program rozszerzony - zajęcia 8 godzin w miesiącu. 
 • 350 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 1663 PLN- za semestr (oszczędzasz 5 %) lub
 • 3150 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

ZAJĘCIA ONLINE (przez internet)

Program podstawowy - zajęcia 4 godziny w miesiącu. 
 • 75 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 356 PLN - za semestr (oszczędzasz 5%) lub
 • 675 PLN - jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

Program rozszerzony - zajęcia 8 godzin w miesiącu.
 • 150 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 713 PLN- za semestr (oszczędzasz 5 %) lub
 • 1350 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

Dodatkowe rabaty:
 10 proc. rabatu za jedną osobę w przypadku rodzeństwa

Czesne za studia- grupy rozpoczynające zajęcia od PAŹDZIERNIKA 2021

Zajęcia w SALACH SZKOLENIOWYCH

Program podstawowy - zajęcia 4 godziny w miesiącu. 
 • 180 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 684 PLN - za semestr zimowy (4 m-ce) (rabat 5%)
 • 855 PLN - za semestr wiosenny (5 m-cy) (rabat 5%) 
 • 1458 PLN - jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

Program rozszerzony - zajęcia 8 godzin w miesiącu. 
 • 350 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 1330 PLN- za semestr zimowy (4 m-ce) (rabat 5%)
 • 1663 PLN- za semestr wiosenny (5 m-cy)(rabat 5%) 
 • 2835 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

ZAJĘCIA ONLINE (przez internet)

Program podstawowy - zajęcia 4 godziny w miesiącu. 
 • 75 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 356 PLN - za semestr zimowy (4 m-ce) (rabat 5%)
 • 356 PLN - za semestr wiosenny (5 m-cy) (rabat 5%) 
 • 607,50 PLN - jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

Program rozszerzony - zajęcia 8 godzin w miesiącu.
 • 150 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 570 PLN- za semestr zimowy (4 m-ce) (rabat 5%)
 • 713 PLN- za semestr wiosenny (5 m-cy) (rabat 5%)
 • 1215 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

Dodatkowe rabaty:
10 proc. rabatu za jedną osobę w przypadku rodzeństwa

Terminy i dane do płatności czesnego

 • miesięczna- do 5 dnia każdego miesiąca. Jeśli dokonali Państwo rejestracji po 5 dniu miesiąca to opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od zmiany statusu na PRZYJĘTY. Jeśli nie mogą Państwo dokonać wpłaty prosimy o informację na adres rekrutacji wraz z informacją o przewidywanym terminie wpłaty.
 • semestralna- do 5 dnia nowego semestru
 • roczna- do 5 dnia w pierwszym miesiącu nowego roku akademickiego

Płatności należy dokonać:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa, pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
na indywidualny rachunek bankowy studenta podany w e-mup.pl zakładka Dane osobowe nr SWRK

lub

Numer rachunku bankowego:

77 1050 1012 1000 0090 8124 8149

lub 

elektronicznie

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto.

Regulamin opłat za studia MUP.pdf