Tabela Opłat

Tabela opłat za zajęcia i innych opłat wynikających z toku nauki realizowanej przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa w roku szkolnym 2021/2022


 1. OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - płatna przy zapisie    49 PLN *
 *Opłata rekrutacyjna (opłata jednorazowa bezzwrotna) w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa. W przypadku braku wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto MUP w terminie 2 dni, zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. POLECAMY PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNĄ NA DOLE STRONY!

    2. WPISOWE - 100 PLN - PROMOCJA do 31 lipca 2021 - 0 PLN
    3. CZESNE ZA STUDIA
        >> STUDIA NIESTACJONARNE (zajęcia w salach szkoleniowych)

     
 Program podstawowy - zajęcia 4 godziny w miesiącu. Płatność:
 • 180 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub 
 • 855 PLN - za semestr (oszczędzasz 5%) lub
 • 1620 PLN - jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

      Program rozszerzony - zajęcia 8 godzin w miesiącu. Płatność:
 • 350 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 1663 PLN- za semestr (oszczędzasz 5 %) lub
 • 3150 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

                                         >> STUDIA NIESTACJONARNE (zajęcia przez internet)
       Program podstawowy - zajęcia 4 godziny w miesiącu. Płatność:
 • 75 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 356 PLN - za semestr (oszczędzasz 5%) lub
 • 675 PLN - jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! 
Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

      Program rozszerzony - zajęcia 8 godzin w miesiącu. Płatność:
 • 150 PLN - miesięcznie przez 10 miesięcy lub
 • 713 PLN- za semestr (oszczędzasz 5 %) lub
 • 1350 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.
Dodatkowe rabaty:
 10 proc. rabatu za jedną osobę w przypadku rodzeństwa

Terminy płatności czesnego:
 • za wrzesień 2021Opłaty czesnego w wybranej formie płatności tj. miesięcznie za wrzesień 2021, semestralnie lub rocznie należy dokonać do dnia 30 czerwca 2021. Jeśli dokonali Państwo rejestracji na studia po 30 czerwca to opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od zmiany statusu na PRZYJĘTY. Jeśli nie mogą Państwo dokonać wpłaty prosimy o informację na adres rekrutacji wraz z informacją o przewidywanym terminie wpłaty. 
 • październik i kolejne miesiące - do 5 dnia każdego miesiąca.

Płatności należy dokonać:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa sp. z o.o.

pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136  Warszawa

Numer rachunku bankowego:

77 1050 1012 1000 0090 8124 8149

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto.

lub elektronicznie 

http://platnosci-mup.pl/Regulamin opłat za studia MUP.pdf