Konkurs "ZDOBĄDŹ INDEKS MUP"

Czy warto uczyć się prawa?

Pytanie konkursowe

Warunki udziału w Konkursie " Zdobądź indeks MUP".

  •  Uczestnik:  uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.
  • Czas trwania Konkursu- okres od 24.11.2021 r od godz. 12:00 do dnia 15.01.2022 r do godz. 16.00, w którym przeprowadzany jest Konkurs oraz w którym można przesłać Zgłoszenia Konkursowe.
  • Formularz/Zgłoszenie Konkursowe- formularz zamieszczony na dole strony. Zgłoszenia dokonuje pełnoletni uczestnik lub Opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
  • Fundator Nagród- Młodzieżowy Uniwersytet Prawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Żelaznej Bramy 10. Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888937, NIP: 525 285 53 01, REGON: 388439376 będąca pomysłodawcą przeprowadzenia Konkursu, finansująca i wydająca Nagrody przekazane w Konkursie.
  • Komisja- powoływana przez Organizatora w celu rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania Nagród oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu. Komisja składa się z dwóch osób w tym Rektora MUP.
  • Cel Konkursu- rozwijanie zainteresowań prawem wśród dzieci i młodzieży.
  • Laureaci- osoba której praca konkursowa otrzymała Nagrodę lub Wyróźnienie.
  • Nagroda- 20 indeksów Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa upoważniających do bezpłatnego uczestnictwa w ramach jednego wybranego semestru w warsztatach z prawa organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa. Wyboru ścieżki kształcenia tj. sala szkoleniowa lub internet dokonuje Laureat nagrody. Rektor może przyznać dodatkowo 2 wyróżnienia specjalne.
  • Opiekun prawny- rodzic lub inna osoba pełnoletnia składająca pracę konkursową w imieniu osoby niepełnoletniej.
  • Praca konkursowa- kreatywna odpowiedź pisemna na pytanie: Czy warto uczyć się prawa? Uzasadnij krótko swoją odpowiedz.

Formularz/ zgłoszenie konkursowe

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “Zdobądź indeks”.pdf