INFORMACJE DLA 
STUDENTÓW I SEMESTRU 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami organizacyjnymi.

Zapomniałeś hasła lub loginu

Jeśli zapomniałaś/ zapomniałeś loginu lub hasła prosimy o kontakt z Dziekanatem e.mail: dziekanat@uniwersytetprawa.edu.pl. zrobimy reset.Prosimy podać imię i nazwisko studenta oraz wydział.

Zmiana kierunku/grupy /formy zajęć etc..

Jeśli chcą Państwo dokonać zmiany prosimy o kontakt na adres: dziekanat@uniwersytetprawa.edu.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zmiany którą mamy dokonać np.: zmiana kierunku na ….

Wirtualny dziekanat

Wszystkie informacje zamieszczane są na kontach studenckich w systemie www.e-mup.pl. Login i hasło to Państwa podane w trakcie rekrutacji. 

Umowa o świadczenie nauki

W załączeniu przesyłamy umowę o kształcenie. Wszystkie osoby które jeszcze nie przesłały bardzo prosimy o wydrukowanie podpisanie i przesłanie skanu na adres e.mail: bos@uniwersytetprawa.edu.pl lub rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

Umowę 1 egz. mogą Państwo przesłać oczywiście również pocztą na adres: Młodzieżowy Uniwersytet Prawa ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa

Umowa o świadczenie nauki.pdf

Legitymacja studencka

Wszyscy studenci I semestru już dziś mogą ubiegać się o wydanie Międzynarodowej Legitymacji Studenckiej. Informacje na temat sposobu otrzymania zamieszczone są na stronie /strefa-słuchacza/legitymacja

Plany zajęć

Plany zajęć zostaną zamieszczone na kontach studenckich. Prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji zamieszczonych na kontach studenckich w systemie www.e-mup.pl. Plany zamieszczane są na semestr.

Indeksy

Indeksy zostaną przekazane osobiście lub przesłane pocztą przed I zajęciami. Bardzo prosimy o sprawdzenie czy na kontach studenckich uzupełnili Państwo zakładkę ADRES.

Termin płatności czesnego

Czesne mogą Państwo dokonywać jednorazowo, semestralnie lub w ratach miesięcznych.  Jeśli z jakiś przyczyn nie mogą Państwo dokonać płatności w wskazanym na wstępie terminie to prosimy o informację do działu księgowości e.mail: ksiegowosc@uniwersytetprawa.edu.pl. Prosimy podać imię i nazwisko studenta wraz z informacją o terminie płatności.

Rachunek bankowy

Wpłaty czesnego należy dokonać na rachunek bankowy

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa ul. Nowogrodzka 50, Warszawa 00-695

  77 1050 1012 1000 0090 8124 8149

Płatności ratalnej (miesięcznej) można dokonać również elektronicznie 
https://uniwersytetprawa.pl/rekrutacja/p%C5%82atno%C5%9B%C4%87-online

Wysokość czesnego

ZAJĘCIA W SALI WYKŁADOWEJ

Program podstawowy

 • 180 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 855 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 1620 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%) 

Program rozszerzony

 • 260 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 1235 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 2340 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%) 

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET

Program podstawowy

 • 100 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 475 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 900 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)

Program rozszerzony

 • 180 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 855 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 1620 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)

Akty prawne

Statut, Regulaminy oraz wzory umów zamieszczone są na stronie /uniwersytet/akty-prawne

Bezpłatna baza LEX Student dla studentów MUP

Platforma LEX Student to wygodne narzędzie dedykowane przyszłym prawnikom – studentom każdego roku, osobom rozpoczynającym praktyki w kancelariach adwokackich, piszącym prace naukowe z zakresu prawa.
To swoiste kompendium wiedzy, zawierające materiały niezbędne do nauki poszczególnych gałęzi prawa. Czytaj więcej 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu 

Centralne Biuro Rekrutacji

tel. +48 537 790 020

e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl