Zasady rekrutacji

 1.  Przyjęcia do Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa odbywają się wg. kolejności zgłoszeń.
 2. W przypadku braku miejsc informacja zostanie zamieszczona na stronie oraz zostanie zablokowana możliwość rejestracji w systemie. Zostanie też utworzona lista rezerwowa kandydatów. 

REKRUTACJA - PAŹDZIERNIK 2022

REKRUTACJA- krok po kroku
Uwaga! Jeżeli system rekrutacyjny umożliwia Państwu założenie konta studenckiego na danym kierunku oznacza to że jest wolne miejsce i to miejsce jest już dla Państwa zarezerwowane do czasu otrzymania opłaty rekrutacyjnej. Po otrzymaniu opłaty rekrutacyjnej "Decyzja o przyjęciu" jest wystawiana automatycznie.

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

Rekrutacja wyłącznie przez internet w systemie rekrutacyjnym poniżej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 50 PLN 

Dokonaj opłaty w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności na dole strony. W przypadku braku płatności zgłoszenie zostanie anulowane.

Gratulujemy!

Wpis na listę studentów następuje z chwilą rejestracji w systemie www.e-mup.pl oraz otrzymania opłaty rekrutacyjnej 50 PLN 

Zapoznaj się z umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy edukacyjnej.

Jeden podpisany egzemplarz umowy prosimy pozostawić u siebie. 

Wzór umowy

Prześlij dokumenty

Prześlij skanem na adres: bos@uniwersytetprawa.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji podpisaną umowę oraz podanie. (info na dole strony)

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMATOREM DLA STUDENTÓW I SEMESTRU

Informator

WAŻNE! Zalecamy częste odwiedzanie konta studenckiego
www.e-mup.pl

e-MUP to internetowy system obsługi studenta. Znajdziesz tam: plan zajęć, informacje o programie studiów, stan konta finansowego oraz komunikaty dziekanatu.


REJESTRACJA NA STUDIA

System REKRUTACYJNY I DZIEKANAT MUP

e-MUP

WAŻNE! Przeczytaj przed rejestracją.
 1. Wybierz wydział, kierunek i ścieżkę kształcenia
 2. Po założeniu konta należy przejść do kolejnego kroku w systemie tj. uzupełnienia zakładek (lewa strona). Wypełnij wyłącznie dane osobowe i adres zamieszkania. 

Opłata rekrutacyjna

Dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 PLN  

Dokonaj płatności opłaty rekrutacyjnej  w terminie 2 dni roboczych. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. Płatności możesz dokonać jednym przelewem bankowym. W tytule wpłaty wpisz imię i nazwisko kandydata.
Wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego ING Bank Śląski:
77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko słuchacza.
Wpłaty możesz dokonać również elektronicznie poniżej

Umowa o świadczenie nauki

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ UMOWY i WYŚLIJ w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu.

 1. Prosimy o wydrukowanie dwóch egzemplarzy UMOWY O ŚWIADCZENIE NAUKI a także pozostałych załączonych do umowy dokumentów. Prosimy je podpisać czytelnie, imieniem i nazwiskiem (jeden egzemplarz umowy wraz z załącznikami prosimy pozostawić dla siebie). Umowę podpisuje osoba pełnoletnia.          
 2. Następnie, prosimy o dokonanie wyboru sposobu dostarczenia do Centralnego Biura Rekrutacji MUP dokumentów rekrutacyjnych: Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na:

  - WYSYŁKĘ UMOWY ORAZ E-MAILEM

  1. Zeskanuj podpisaną czytelnie na każdej stronie UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH i pozostałe załączniki do umowy.
  2. PROSIMY O WYSŁANIE SKANÓW DOKUMENTÓW NA ADRES E-MAILOWY Biura Obsługi Studenta: e-mail: bos@uniwersytetprawa.edu.pl. E-mail zatytułuj: Imię i Nazwisko studenta oraz wydział na który aplikowałeś np. Warszawa, Kraków etc. 

  Jeśli zdecydujesz się na:

  - WYSYŁKĘ UMOWY W WERSJI PAPIEROWEJ POCZTĄ

   • Przygotuj podpisaną czytelnie na każdej stronie UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH (1 egzemplarz umowy) oraz podpisane załączniki do umowy.
   • Prosimy o WYSŁANIE DOKUMENTÓW LISTEM POLECONYM NA ADRES REKRUTACJI:
Centralne Biuro Rekrutacji
Młodzieżowy Uniwersytet Prawa
ul. Nowogrodzka 50,
00-695 Warszawa

UMOWA NOWY ROK AKADEMICKI 2022/2023- wszystkie kierunki

Wrzesień 2022- Umowa świadczenie nauki.pdf

Archiwum- rok 2021/2022

umowa sem luty 2022.pdf
umowa o świadczenie nauki 2021.pdf

MASZ PYTANIA? 

 • Zadzwoń: tel. +48 537 790 020
 • Napisz: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa