Zasady rekrutacji

 1.  Przyjęcia do Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa odbywają się wg. kolejności zgłoszeń.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona tj. 15-20 miejsc stacjonarnych w danej grupie wiekowej w wydziale i 15-20 miejsc w grupie "przez internet". Oznacza to że na rok akademicki 2021/2022 zostanie przyjętych łącznie 30-40  osób w danej grupie wiekowej w Wydziale.
 3. W przypadku braku miejsc informacja zostanie zamieszczona na stronie oraz zostanie zablokowana możliwość rejestracji w systemie. Zostanie też utworzona lista rezerwowa kandydatów. 

REKRUTACJA- krok po kroku

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

Rekrutacja wyłącznie przez internet w systemie rekrutacyjnym www.e-mup.pl . Uwaga! Studia stacjonarne to zajęcia w dni robocze. Studia niestacjonarne to zajęcia w sobotę.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 49 PLN  

Dokonaj opłaty w terminie 2 dni roboczych. Dane do płatności na dole strony. W przypadku braku płatności zgłoszenie zostanie anulowane.

Gratulujemy!

Wpis na listę studentów następuje z chwilą rejestracji w systemie www.e-mup.pl oraz otrzymania opłaty rekrutacyjnej 49 PLN 

Zapoznaj się z umową

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy edukacyjnej.

Jeden podpisany egzemplarz umowy prosimy pozostawić u siebie. 

Wzór umowy

Prześlij dokumenty

Prześlij skanem na adres: bos@uniwersytetprawa.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centralnego Biura Rekrutacji podpisaną umowę oraz podanie. (info na dole strony)

WAŻNE Załóż konto studenckie 
www.e-mup.pl

e-MUP to internetowy system obsługi studenta. Znajdziesz tam: plan zajęć, informacje o programie studiów, stan konta finansowego, oraz indywidualny numer rachunku,

Opłata rekrutacyjna

Dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 49 PLN

Dokonaj płatności opłaty rekrutacyjnej i wpisowego w terminie 2 dni roboczych. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. Płatności możesz dokonać przelewem bankowym, tytułem wpłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego ING Bank Śląski:
77 1050 1012 1000 0090 8124 8149
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko słuchacza.
Wpłaty możesz dokonać również elektronicznie poniżej

Umowa o świadczenie nauki

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ UMOWY i WYŚLIJ w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu.

 1. Prosimy o wydrukowanie dwóch egzemplarzy UMOWY O ŚWIADCZENIE NAUKI a także pozostałych załączonych do umowy dokumentów. Prosimy je podpisać czytelnie, imieniem i nazwiskiem (jeden egzemplarz umowy wraz z załącznikami prosimy pozostawić dla siebie). Umowę podpisuje osoba pełnoletnia.          
 2. Następnie, prosimy o dokonanie wyboru sposobu dostarczenia do Centralnego Biura Rekrutacji MUP dokumentów rekrutacyjnych: Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na:

  - WYSYŁKĘ UMOWY ORAZ E-MAILEM

  1. Zeskanuj podpisaną czytelnie na każdej stronie UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH i pozostałe załączniki do umowy.
  2. PROSIMY O WYSŁANIE SKANÓW DOKUMENTÓW NA ADRES E-MAILOWY Biura Obsługi Studenta: e-mail: bos@uniwersytetprawa.edu.pl. E-mail zatytułuj: Imię i Nazwisko studenta oraz wydział na który aplikowałeś np. Warszawa, Kraków etc. 

  Jeśli zdecydujesz się na:

  - WYSYŁKĘ UMOWY W WERSJI PAPIEROWEJ POCZTĄ

   • Przygotuj podpisaną czytelnie na każdej stronie UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH (1 egzemplarz umowy) oraz podpisane załączniki do umowy.
   • Prosimy o WYSŁANIE DOKUMENTÓW LISTEM POLECONYM NA ADRES REKRUTACJI:
Centralne Biuro Rekrutacji
Młodzieżowy Uniwersytet Prawa
pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
umowa o świadczenie nauki 2021.pdf

ZAŁÓŹ KONTO STUDENCKIE

System REKRUTACYJNY I DZIEKANAT MUP

e-MUP

WAŻNE! Przeczytaj przed rejestracją.
 1. Uwaga! STUDIA STACJONARNE to wykłady w dni robocze. STUDIA NIESTACJONARNE to wykłady w sobotę.
 2. W kolejnym kroku należy dokonać wyboru ścieżki kształcenia tj.warsztaty w sali szkoleniowej czy przez internet!
 3. Po założeniu konta należy przejść do kolejnego kroku w systemie tj. uzupełnienia zakładek (lewa strona). Wypełnij wyłącznie dane osobowe i adres zamieszkania. 
 4. Wydrukuj podanie (dolna zakładka po lewej stronie).

MASZ PYTANIA? 

 • Zadzwoń: tel. +48 537 790 020
 • Napisz: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa
pl. Żelaznej Bramy 10 (Pałac Lubomirskich)
00-136 Warszawa

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ OFERTĘ

Specjalnie przygotowana dla Ciebie oferta edukacyjna. Stacjonarna lub online

SPRAWDŹ TABELĘ OPŁAT rok szkolny
2021/2022

Tabela opłat za zajęcia i innych opłat wynikających z toku nauki w MUP