MUP Z GRANTEM NA INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE W OBSZARZE PRAWA


Miło nam poinformować, iż Młodzieżowy Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie znalazł się na liście rankingowej w projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 KSZTAŁCENIE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Os Priorytetowa IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.1. Innowacje społeczne w ramach projektu nr POWER 04.01.00-00-I108/19

Problem jaki chcemy rozwiązać to zrozumienie przez ludzi młodych istoty prawa i co z tym związane jego interpretacja która na dzień dzisiejszy jest naszym największym priorytetem!

W tym celu pragniemy wykorzystać innowacyjną metodę kształcenia tj. nauczania, zapamiętywania i interpretowania tak trudnego zagadnienia jakim jest prawo z wykorzystaniem najnowszych technologii w tym sztucznej inteligencji.