UNIWERSYTET PRAWA
dla młodzieży szkół PONADPODSTAWOWYCH

 Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi uczniowie wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach.
 Młodzieżowy Uniwersytet Prawa to zajęcia pozalekcyjne z prawa dla młodzieży i dzieci prowadzone przez prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów).

  Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. Częstym punktem zajęć są quizy, turnieje, symulacje. Podczas warsztatów młodzi prawnicy wcielają się w rozmaite role: adwokatów, sędziów i prokuratorów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

Indywidualna opieka tutorska

Każdy student Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa przez cały okres studiów jest pod opieką tutora sprawowaną przez adwokata lub radcę prawnego.
Zadaniem tutora jest:
 • rozpoznać mocne strony i talenty studenta;
 • określić które umiejętności należy rozwijać, które wzmacniać, a czego podopiecznemu brakuje;
 • skutecznie rozwijać potencjał młodego człowieka;
 • pomóc studentowi zidentyfikować obszary swoich zainteresowań naukowych, określić ich wagę i stopień zadowolenia z posiadanej wiedzy w danym obszarze, tak aby nakreślić obszar i cele wspólnej wędrówki tutorskiej.
 • Tutor przekazuje również studentowi materiały uzupełniające oraz sugeruje sięgnięcie do dodatkowej literatury.
 • W zależności od konkretnej potrzeby, podczas pracy, tutorzy sięgają po inne narzędzia (np. coachingowe) celem optymalizacji całego procesu edukacyjnego.

GRUPY WIEKOWE STUDENTÓW

 • klasa I - 15 lat  (trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa II - 16 lat (trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa III- 17 lat  (trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa IV- 18+ lat  (trwa rekrutacja do klasy od podstaw)

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Warsztaty w całej Polsce są prowadzone przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

RAMOWY PROGRAM

Wstęp do prawoznawstwa z logiką, zawody prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz), prawo konstytucyjne, podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo administracyjne, prawo karne w tym cyberprzestępczość, prawo drogowe, prawo nowych technologii ( m.in. prawo autorskie, zakupy w sieci itd. ), prawo gospodarcze, prawo medyczne i prawa pacjenta, prawo Unii Europejskiej, prawo Międzynarodowe publiczne, prawa człowieka i prawa dziecka, prawo konsumenta, Sąd (rodzaje postępowań), ochrona danych osobowych.

WYMIAR ZAJĘĆ

 • 4 godziny w miesiącu- jedna sobota od godziny 10.00
 • 8 godzin w miesiącu (program rozszerzony)- 2x sobota od godziny 10.00
Uwaga! Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

Warsztaty w salach szkoleniowych realizowane w ramach Wydziałów

 • Wydział Prawa w Warszawie 
 • Wydział Prawa w Gdańsku
 • Wydział Prawa w Katowicach
 • Wydział Prawa w Krakowie
 • Wydział Prawa w Lublinie
 • Wydział Prawa w Łodzi
 • Wydział Prawa w Poznaniu
 • Wydział Prawa w Rzeszowie 
 • Wydział Prawa w Szczecinie
 • Wydział Prawa we Wrocławiu
Uwaga! W trosce o wspólne bezpieczeństwo wszystkie zajęcia będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Polecamy również UNIWERSYTET ONLINE (zajęcia przez internet). Ucz się PRAWA z dowolnego miejsca!

TABELA OPŁAT warsztaty w salach szkoleniowych

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - płatna przy zapisie
       49 PLN - opłata jednorazowa bezzwrotna w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty wysłania formularza rekrutacyjnego online 
CZESNE ZA ZAJĘCIA:
Opłata za miesiąc:
      180 PLN - zajęcia 4 godziny w miesiącu 
      350 PLN - zajęcia 8 godzin w miesiącu

Zobacz tabelę opłat /rekrutacja/opłaty

Centralne Biuro Rekrutacji

tel. +48 537 790 020
e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

siedziba

 pl. Żelaznej Bramy 10  (Pałac Lubomirskich)
00-136 Warszawa

Dołącz do nas! Nie zwlekaj!

Rekrutacja trwa!

Informacje i zapisy