Rekrutacja trwa!  WRZESIEŃ 2022

PRAWO- studia uzupełniające dla młodzieży
(profil uniwersytecki) 

 to wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę naukowo- dydaktyczną polskich i zagranicznych uczelni wyższych, prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów). Studia w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa pozwolą Ci nie tylko na rozwinięcie zainteresowań, ale też zdobycie wiedzy przydatnej na uczelni wyższej i całym życiu. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. 

GRUPY WIEKOWE STUDENTÓW

Grupy wiekowe
15 lat, 16 lat, 17 lat, +18 lat (maturalna)

W JAKIE DNI ODBYWAJĄ SIĘ WYKŁADY?

 • PROGRAM PODSTAWOWY- 1 sobota w miesiącu od godziny 10.00 - wymiar 4 godziny + dodatkowa możliwość udziału we wszystkich webinariach

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Wykłady prowadzone są przez kadrę dydaktyczno- naukową polskich i zagranicznych uczelni wyższych o profil prawnym oraz Polskiej AkademiI Nauk.  Gościnnie adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, sędziów i prokuratorów. Każdy z wykładowców- tak samo jak na studiach wyższych- prowadzi wykłady z swojej specjalizacji. Oznacza to że każde wykłady prowadzone są przez innego wykładowcę. 

RAMOWY PROGRAM

Program uzupełniających studiów dla młodzieży na kierunku PRAWO podzielony jest podobnie jak na tradycyjnych wyższych studiach prawniczych na moduły obowiązkowe i fakultatywne. Wychodzimy bowiem z założenia,  że nie zależnie jaki ostatecznie kierunek w życiu wybiorą nasi studenci, będą prawnikami dziennikarzami, informatykami czy rozpoczną własną działalność gospodarczą, powinni zdobyć solidne podstawy z prawa.

Dodatkowo program studiów przewiduje realizację tzw. moduł przedmiotów fakultatywnych – składających się z grup przedmiotów mających na celu pogłębić Twoją wiedzę z danej dyscypliny prawa.

W ramach modułu obowiązkowego realizowane są m.in. Wstęp do prawoznawstwa z logiką, prawo konstytucyjne, podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo, wybrane zagadnienia z prawa rzymskiego, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo administracyjne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo Unii Europejskiej, prawo Międzynarodowe publiczne, prawa człowieka i prawa dziecka, prawo konsumenta, Sąd (rodzaje postępowań).

WYMIAR ZAJĘĆ

4 godziny w miesiącu. Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Wykłady odbywają się w salach, aulach uczelni wyższych lub salach konferencyjnych: 
 • Sale szkoleniowe: 
  • WARSZAWA  MUP sala wykładowa lub sala wykładowa Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski
  • KATOWICE- sala wykładowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
  • KRAKÓW- sala szkoleniowa Profi- lingua ul. Podwale 6 lub sala wykładowa Wydziału Prawa UJ
  • POZNAŃ - sala wykładowa Wydziału Prawa WSUS ul. Głogowska 26 
  • WROCŁAW  - sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • SZCZECIN sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • GDAŃSK  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • ŁÓDŹ  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • BYDGOSZCZ  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • LUBLIN  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • BIAŁYSTOK  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • GDYNIA  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • CZĘSTOCHOWA- sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • RADOM  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • RZESZÓW sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • TORUŃ  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • RZESZÓW. sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • OLSZTYN sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • OPOLE sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • BIELSKO- BIAŁA sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • ZIELONA- GÓRA  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
  • KOSZALIN  sala wykładowa uczelni lub konferencyjna
polecamy również studia przez internet. Możliwość edukacji z dowolnego miejsca w Polsce.

TABELA OPŁAT
studia PRAWO profil akademicki - WRZESIEŃ 2022

Opłata rekrutacyjna i wpisowe

 • 50 PLN - opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie  2 dni od rejestracji
 • 100 PLN- Promocja wpisowe   O PLN do 30 marca 2022

Czesne zajęcia w salach

Opłaty za każdy semestr studiów: 
 • 120 PLN- 5 rat płatnych co miesiąc
 • 570 PLN  jednorazowo za semestr (oszczędzasz 5%) lub
 • 1080 PLN jednorazowo za rok tj. 2 semestry (oszczędzasz 10%)

Wykłady przez internet

Opłata za miesiąc:
 • 85 PLN - 5 rat płatnych co miesiąc
 • 403 PLN - za semestr (5 m-cy) (rabat 5%)
 • 765 PLN - jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)

REKRUTACJA

Centralne Biuro Rekrutacji

tel. +48 537 790 020
e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

ul. Nowogrodzka 50,  00- 695 Warszawa