PRAWO- studia uzupełniające dla młodzieży
(profil uniwersytecki)

 to wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę naukowo- dydaktyczną polskich i zagranicznych uczelni wyższych, prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów). Studia w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa pozwolą Ci nie tylko na rozwinięcie zainteresowań, ale też zdobycie wiedzy przydatnej na uczelni wyższej i całym życiu. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. 

GRUPY WIEKOWE STUDENTÓW

Grupy wiekowe
15 lat, 16 lat, 17 lat, +18 lat (maturalna)

W JAKIE DNI ODBYWAJĄ SIĘ WYKŁADY?

 • SOBOTA - 1  sobota w miesiącu od godziny 10.00 - wymiar 4 godziny + dodatkowa możliwość udziału we wszystkich webinariach

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Wykłady prowadzone są przez kadrę dydaktyczno- naukową polskich i zagranicznych uczelni wyższych o profil prawnym oraz Polskiej AkademiI Nauk.  Gościnnie adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, sędziów i prokuratorów. Każdy z wykładowców- tak samo jak na studiach wyższych- prowadzi wykłady z swojej specjalizacji. Oznacza to że każde wykłady prowadzone są przez innego wykładowcę. 

RAMOWY PROGRAM

Program uzupełniających studiów dla młodzieży na kierunku PRAWO podzielony jest podobnie jak na tradycyjnych wyższych studiach prawniczych na moduły obowiązkowe i fakultatywne. Wychodzimy bowiem z założenia,  że nie zależnie jaki ostatecznie kierunek w życiu wybiorą nasi studenci, będą prawnikami dziennikarzami, informatykami czy rozpoczną własną działalność gospodarczą, powinni zdobyć solidne podstawy z prawa.

Dodatkowo program studiów przewiduje realizację tzw. moduł przedmiotów fakultatywnych – składających się z grup przedmiotów mających na celu pogłębić Twoją wiedzę z danej dyscypliny prawa.

W ramach modułu obowiązkowego realizowane są m.in. Wstęp do prawoznawstwa z logiką, prawo konstytucyjne, podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo, wybrane zagadnienia z prawa rzymskiego, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo administracyjne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo Unii Europejskiej, prawo Międzynarodowe publiczne, prawa człowieka i prawa dziecka, prawo konsumenta, Sąd (rodzaje postępowań).

WYMIAR ZAJĘĆ

4 godziny w miesiącu. Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Wykłady odbywają się w salach, aulach uczelni wyższych lub salach konferencyjnych: 
 • WARSZAWA (MUP ul. Kopernika 30 lub Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. 
 • KATOWICE - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 11b w Katowicach
 • KRAKÓW- Wydział Prawa ul. Krupnicza 33a lub sala konferencyjna 
 • POZNAŃ- Wydział Prawa WSUS ul. Głogowska 26, Poznań
 • WROCŁAW
 • GDAŃSK
 • SZCZECIN
polecamy również studia przez internet. Możliwość edukacji z dowolnego miejsca w Polsce.

TABELA OPŁAT
studia uzupełniające (profil akademicki)- LUTY 2022

Opłata rekrutacyjna i wpisowe

 • 49 PLN - opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie  2 dni od rejestracji
 • 100 PLN- Promocja wpisowe   O PLN do 15 stycznia 2022

Czesne zajęcia w salach

Opłaty za każdy semestr studiów: 
 • 100 PLN- 5 rat płatnych co miesiąc
 • 475 PLN  jednorazowo za semestr  (oszczędzasz 5%) lub
 • 900 PLN jednorazowo za rok tj. 2 semestry (oszczędzasz 10%)

Wykłady przez internet

Opłata za miesiąc:
 • 75 PLN - 5 rat płatnych co miesiąc
 • 356 PLN - za semestr (5 m-cy) (rabat 5%)
 • 675 PLN - jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)

REKRUTACJA

Centralne Biuro Rekrutacji

tel. +48 537 790 020
e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

ul. Kopernika 30,  00-336 Warszawa