Rekrutacja trwa!  WRZESIEŃ 2022

PRAWO MEDYCZNE

 to wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę naukowo- dydaktyczną polskich i zagranicznych uczelni wyższych, prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów). Studia w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa pozwolą Ci nie tylko na rozwinięcie zainteresowań, ale też zdobycie wiedzy przydatnej na uczelni wyższej i całym życiu. . 

GRUPY WIEKOWE STUDENTÓW

Grupy wiekowe
15 lat, 16 lat, 17 lat, +18 lat (maturalna)

W JAKIE DNI ODBYWAJĄ SIĘ WYKŁADY?

 • program podstawowy- 4 godziny w miesiącu - sobota godz. 10.00
 • program rozszerzony- 8 godziny w miesiącu- 2 x sobota po 4h. UWAGA 4h w ramach programu rozszerzonego jest realizowane stacjonarnie w sali wykładowej i 4 godziny przez internet na żywo (webinarium).

 • Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

  PROWADZĄCY ZAJĘCIA

  Wykłady prowadzone są przez kadrę dydaktyczno- naukową polskich i zagranicznych uczelni wyższych o profil prawnym oraz Polskiej AkademiI Nauk.  Gościnnie adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, sędziów i prokuratorów. Każdy z wykładowców- tak samo jak na studiach wyższych- prowadzi wykłady z swojej specjalizacji. Oznacza to że każde wykłady prowadzone są przez innego wykładowcę. 

  RAMOWY PROGRAM

  Młodzieżowe studia uzupełniające stanowią odpowiedź na żywe zainteresowanie problematyką prawa medycznego w Polsce wśród młodzieży. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym  prawami i obowiązkami pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasadami ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów został również wzbogacony o problematykę prawa farmaceutycznego.

  Dodatkowo program studiów przewiduje realizację tzw. moduł przedmiotów fakultatywnych – składających się z grup przedmiotów mających na celu pogłębić Twoją wiedzę z danej dyscypliny prawa.

  WYMIAR ZAJĘĆ

  • program podstawowy- 4 godziny w miesiącu - sobota godz. 10.00
  • program rozszerzony- 8 godziny w miesiącu- 2 x sobota po 4h. UWAGA 4h w ramach programu rozszerzonego jest realizowane stacjonarnie w sali wykładowej i 4 godziny przez internet na żywo (webinarium).
  Dodatkowo studenci mogą brać bezpłatnie udział we wszystkich webinariach i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.

  GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

  Wykłady odbywają się w salach, aulach uczelni wyższych lub salach konferencyjnych: 

  WARSZAWA - sala wykładowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  KATOWICE- sala wykładowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
  KRAKÓW- sala wykładowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  POZNAŃ- sala wykładowa Wydziału Prawa WSUS ul. Głogowska 26.  
  oraz
   BIAŁYSTOK,  BIELSKO-BIAŁA, BYDGOSZCZ, CZĘSTOCHOWA, GDAŃSK, GDYNIA, KOSZALIN,  
  LUBLIN, ŁÓDŻ, OPOLE, OLSZTYN, RZESZÓW, SZCZECIN, TORUŃ, WROCŁAW, ZIELONA- GÓRA  
  • polecamy również studia przez internet. Możliwość edukacji z dowolnego miejsca w Polsce.

  TABELA OPŁAT
  zajęcia w salach szkoleniowych

  Opłata rekrutacyjna i wpisowe

  • 50 PLN- opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie 2 dni od rejestracji
  • 100 PLN- Promocja wpisowe O PLN do 30 kwietnia 2022

  Czesne program podstawowy 4h

  • 150 PLN- 10 rat płatnych co miesiąc lub
  • 712 PLN- za jeden semestr (oszczędzasz 5%)
  • 1350 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
  Czesne program rozszerzony 8h
  • 230 PLN- 10 rat płatnych co miesiąc lub
  • 1092 PLN- za jeden semestr (oszczędzasz 5%)
  • 2070 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)

  TABELA OPŁAT
  zajęcia przez internet

  Opłata rekrutacyjna i wpisowe

 • 50 PLN- opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie 2 dni od rejestracji
 • 100 PLN- Promocja wpisowe O PLN do 30 kwietnia 2022
 • Czesne program podstawowy 4h

  • 100 PLN- 10 rat płatnych co miesiąc lub
  • 475 PLN- za jeden semestr (oszczędzasz 5%)
  • 900 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)
  Czesne program rozszerzony 8h
  • 180 PLN- 10 rat płatnych co miesiąc lub
  • 855 PLN- za jeden semestr (oszczędzasz 5%)
  • 1620 PLN- jednorazowo za rok (oszczędzasz 10%)

  REKRUTACJA

  Centralne Biuro Rekrutacji

  tel. +48 537 790 020
  e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

  ul. Nowogrodzka 50,  00- 695 Warszawa