PRAWO- profil ogólny
Kierunek z opieką tutorską sprawowaną przez adwokata/radcę prawnego nad studentem.


Klasy młodzieżowe nabór od podstaw
14-15 lat (I klasa szkoły ponadpodstawowej)
16 lat - II klasa
17 lat - III-IV klasa
18-19 klasa maturalna
Klasy nastolatków nabór od podstaw
13-14 lat (lub 7-8 klasa szkoły podstawowej)

Zdobądź dobre wykształcenie na całe życie!

STUDIA ścieżka kształcenia (do wyboru)

 • studia stacjonarne w salach wykładowych 
 • studia niestacjonarne przez internet

OKRES STUDIÓW  (do wyboru)

Minimum rok, maksymalnie 4 lata
Oznacza to że sam/sama decydujesz jak długo będziesz się uczył/a w MUP. W kolejnych latach poszerzamy wiedzę o kolejne gałęzie prawa.  

Dlaczego warto?

ROZWÓJ OSOBISTY

Studia w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa pozwolą Ci nie tylko na rozwinięcie zainteresowań, ale też zdobycie wiedzy przydatnej na uczelni wyższej i całym życiu. Jeśli planujesz w przyszłości podęcie pracy w wymiarze sprawiedliwości lub innych organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej lub samorządowej to ten kierunek jest dla Ciebie. Program naszych studiów z PRAWA dla młodzieży to również świetne wprowadzenie dla osób planujących karierę w prywatnych przedsiębiorstwach w Polsce i Europie lub do zaangażowania się w działania zmierzające do ochrony praw człowieka i realizacji polityki migracyjnej.

WYBITNA KADRA.
Ucz się od najlepszych!

Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi uczniowie wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach. Młodzieżowy Uniwersytet Prawa to warsztaty pozalekcyjne z prawa dla młodzieży prowadzone przez prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów).

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z Polski i zagranicy we współpracy z przedstawicielami personelu administracyjnego instytucji UE, przedstawicielami instytucji dyplomatycznych i prawnikami. Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych. Każde spotkanie jest podzielone na część teoretyczną (wykład) i praktyczną (ćwiczenia) w trakcie której studenci wspólnie rozwiązują kazusy co pozwoli na utrwalenie zdobytej wiedzy w trakcie wykładów. 

INDYWIDUALNA OPIEKA TUTORSKA

Każdy student Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa przez cały okres studiów jest pod opieką tutora sprawowaną przez adwokata lub radcę prawnego.
Zadaniem tutora jest:
 • rozpoznać mocne strony i talenty studenta;
 • określić które umiejętności należy rozwijać, które wzmacniać, a czego podopiecznemu brakuje;
 • skutecznie rozwijać potencjał młodego człowieka;
 • pomóc studentowi zidentyfikować obszary swoich zainteresowań naukowych, określić ich wagę i stopień zadowolenia z posiadanej wiedzy w danym obszarze, tak aby nakreślić obszar i cele wspólnej wędrówki tutorskiej.
 • Tutor przekazuje również studentowi materiały uzupełniające oraz sugeruje sięgnięcie do dodatkowej literatury.
 • W zależności od konkretnej potrzeby, podczas pracy, tutorzy sięgają po inne narzędzia (np. coachingowe) celem optymalizacji całego procesu edukacyjnego.

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

 Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. Częstym punktem zajęć są symulacje w tym symulacje rozpraw sądowych.. Podczas warsztatów młodzi prawnicy wcielają się w rozmaite role: adwokatów, sędziów i prokuratorów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

SPOTKANIA I WYKŁADY FAKULTATYWNE

Jako student MUP masz możliwość skorzystania z bogatej gamy wykładów fakultatywnych z wybitnymi praktykami i specjalistami. 

WIZYTY STUDYJNE I WYJAZDY EDUKACYJNE

Studenci MUP każdego roku mają możliwość skorzystania z bogatej listy wizyt studyjnych i wyjazdów edukacyjnych. Nasi studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia pracy m.in. Sejmu, Pałacu Prezydenckiego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądów Okręgowych i Rejonowych a także wielu innych instytucji rządowych i samorządowych. 

KOMFORTOWE
SALE DYDAKTYCZNE

Poczuj atmosferę akademicką. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach wykładowych renomowanych uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego... (wykaz poniżej). Studenci MUP ponadto mogą korzystać z specjalnych sal do symulacji rozpraw sądowych. 

WYSOKIE WYNIKI W NAUCE I NA MATURZE

Gwarantowany wysoki poziom zajęć. Dzięki naszym studiom poszerzysz w sposób ciekawy swoją wiedzę z wielu dziedzin. Zdobędziesz także wiedzę konieczną do zadania z wysokim wynikiem egzaminu maturalnego z WOS  który jest przepustką do wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych w tym o profilu prawniczym. 

CERTYFIKATY I DYPLOMY

Nasi studenci budują swoje portfolio naukowe już od najmłodszych lat. W trakcie studiów w MUP mają bowiem możliwość zdobycia dodatkowych Certyfikatów potwierdzających m.in. udział w konferencjach i wykładach fakultatywnych. 

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA

Wszyscy studenci Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa otrzymują Międzynarodową Legitymację Studencką uprawniającą do zniżek na całym świecie. Poczuj prawdziwy klimat i możliwości jakie daje bycie studentem.

BAZA LEX STUDENT

Bezpłatny dostęp dla studentów MUP do Platformy LEX Student. Platforma to wygodne narzędzie dedykowane przyszłym prawnikom – studentom każdego roku, osobom rozpoczynającym praktyki w kancelariach adwokackich, piszącym prace naukowe z zakresu prawa.To swoiste kompendium wiedzy, zawierające materiały niezbędne do nauki poszczególnych gałęzi prawa.
LEX Student zawiera ponad 150 000 aktów prawa polskiego, orzeczeń, aktów korporacyjnych, aktów prawa UE, pomników prawa, a także powyżej 1 300 000 orzeczeń polskich sądów i wyroków TSUE.

Grupy wiekowe (rocznikowo):

TRWA NABÓR DO KLAS OD PODSTAW!

GRUPY MŁODZIEŻOWE

 • 14-15 lat ( I klasa szkoły ponadpodstawowej od września 2022)
 • 16 lat
 • 17 lat
 • 18- 19 lat
GRUPY NASTOLATKÓW
 • 13-14 lat (rocznikowo lub 7-8 klasa szkoły podstawowej od września 2022)

Gdzie odbywają się zajęcia

REKRUTACJA- LUTY 2023 (rekrutacja trwa)
 • WARSZAWA - sala wykładowa Uniwersytet Warszawski, Wydziału Prawa, Wydział Ekonomiczny oraz Instytut Nauk Prawnych POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Pałac Staszica)
 • WROCŁAW- sale wykładowe Okręgowa Rada Adwokacka (ul. Sądowa 4) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • KATOWICE- sala wykładowa Uniwersytet Śląski, Wydziału Prawa i Administracji
 • KRAKÓW- sala wykładowa Uniwersytet Jagielloński, Wydziału Prawa i Administracji
 • LUBLIN - sale wykładowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ŁÓDŹ - sala wykładowa Uniwersytet Łódzki, wydział Zarządzania
 • GDAŃSK- sale wykładowe Gdański Park Naukowo- Technologiczny
 • POZNAŃ- sala wykładowa Wydziału Prawa WSUS ul. Głogowska 26.
 • SZCZECIN- sala wykładowa Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • lub cała Polska- zajęcia przez internet

REKRUTACJA- WRZESIEŃ 2023 (otwarcie naboru 1 marca 2023 r)

 • WARSZAWA - sala wykładowa Uniwersytet Warszawski, Wydziału Prawa, Wydział Ekonomiczny oraz Instytut Nauk Prawnych POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Pałac Staszica)
 • WROCŁAW- sale wykładowe Okręgowa Rada Adwokacka (ul. Sądowa 4) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • KATOWICE- sala wykładowa Uniwersytet Śląski, Wydziału Prawa i Administracji
 • KRAKÓW- sala wykładowa Uniwersytet Jagielloński, Wydziału Prawa i Administracji
 • LUBLIN - sale wykładowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ŁÓDŹ - sala wykładowa Uniwersytet Łódzki, wydział Zarządzania
 • GDAŃSK- sale wykładowe Gdański Park Naukowo- Technologiczny
 • POZNAŃ- sala wykładowa Wydziału Prawa WSUS ul. Głogowska 26.
 • SZCZECIN- sala wykładowa Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • BIELSKO-BIAŁA- sala wykładowa Wyższa Szkoła Administracji 
 • BIAŁYSTOK - sale wykładowe Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • BYDGOSZCZ- sale wykładowe Politechnika Bydgoska
 • OLSZTYN- sale wykładowe 
 • OPOLE - sale wykładowe Uniwersytet Opolski, 
 • RADOM- sala wykładowa Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny 
 • RZESZÓW- sale wykładowe Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Naukowo- Dydaktyczne ul. Pigonia 1 
 • TORUŃ- sala wykładowa 
 • ZIELONA GÓRA- sala wykładowa Uniwersytet Zielonogórski 
 • lub cała Polska- zajęcia przez internet

Wymiar zajęć

PROGRAM PODSTAWOWY 
+ wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

4 godziny w miesiącu. Jedna sobota w miesiącu od godziny 10.00. Dodatkowo studenci mogą brać udział w dowolnym wymiarze we wszystkich wykładach fakultatywnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w MUP

PROGRAM ROZSZERZONY
+ wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

8 godzin w miesiącu. UWAGA 4h w ramach programu rozszerzonego jest realizowane stacjonarnie w sali wykładowej i 4 godziny przez internet na żywo (webinarium). Dwie soboty w miesiącu od godziny 10.00 - wymiar po 4 godziny. Dodatkowo studenci mogą brać  udział w dowolnym wymiarze we wszystkich wykładach fakultatywnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w MUP.

Prowadzący zajęcia

Wykłady  prowadzone są przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

Program ramowy

 • Wstęp do prawoznawstwa, 
 • zawody prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz), 
 • prawo konstytucyjne, 
 • podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo,
 • prawo cywilne (cz. ogólna, rzeczowa, zobowiązania)
 • prawo rodzinne i spadkowe, 
 • prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne
 • prawo karne w tym cyberprzestępczość, 
 • prawo pracy
 • prawo drogowe, 
 • prawo nowych technologii ( m.in. prawo autorskie, zakupy w sieci itd. ), 
 • prawo gospodarcze, 
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej
 • prawo nieruchomości
 • prawo medyczne i prawa pacjenta, 
 • prawo Unii Europejskiej, 
 • prawo międzynarodowe publiczne, 
 • prawa człowieka i prawa dziecka, 
 • prawo bankowe
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo konsumenta, 
 • Sąd (rodzaje postępowań), ochrona danych osobowych.
 • przedmioty fakultatywne
Praktyczna część zajęć: (fakultatywnie)
 Wizyty studyjne m.in. w Sejmie, Pałacu Prezydenckim. Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Sądzie Okręgowym/Rejonowym, kancelarii adwokackiej/radcowskiej oraz innych.

Forma zaliczenia semestru/roku studiów

W Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W MUP wiedza weryfikowana jest na zasadzie studium przypadku. Studium przypadku jest metodą, która polega na analizowaniu, interpretacji i umiejętności zastosowania właściwych przepisów prawa przez studenta lub grupy studentów w autentycznych sytuacjach (kazusy). Wiedza studentów jest również weryfikowana w sposób praktyczny m.in. poprzez udział studenta w symulacji rozprawy sądowej. 

Dyplom ukończenia studiów

Wszyscy studenci MUP po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział. 
Dodatkowo na życzenie opiekuna prawnego studenta MUP, może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach z prawa w MUP przez studenta.

TABELA OPŁAT
zajęcia w salach szkoleniowych

OPŁATA REKRUTACYJNA

50 PLN- opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie 2 dni od rejestracji

WPISOWE

100 PLN- Promocja wpisowe O PLN  do 31 grudnia 2022

CZESNE ZA ROK STUDIÓW
program podstawowy 4 godziny
+ wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

 • 180 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 855 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 1620 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)

CZESNE ZA ROK STUDIÓW
program rozszerzony 8 godzin 
+ wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

 • 260 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 1235 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 2340 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)
 • TABELA OPŁAT
  zajęcia z prawa przez internet

  OPŁATA REKRUTACYJNA

  50 PLN- opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie 2 dni od rejestracji

  WPISOWE

  100 PLN- Promocja wpisowe O PLN do 31 grudnia 2022

  CZESNE ZA ROK STUDIÓW
  program podstawowy 4 godziny + +wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

 • 100 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 475 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 900 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)
 • CZESNE ZA ROK STUDIÓW
  program rozszerzony 8 godzin + +wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

 • 180 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 855 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 1620 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)
 • REKRUTACJA
  rok akademicki 2022/2023 

  Centralne Biuro Rekrutacji

  tel. +48 537 790 020
  e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

  siedziba

   ul. Nowogrodzka 50
  00-695 Warszawa