UNIWERSYTET PRAWA
ONLINE

 Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi uczniowie wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach.
 Młodzieżowy Uniwersytet Prawa to zajęcia pozalekcyjne z prawa dla młodzieży i dzieci prowadzone przez prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów).

  Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. Częstym punktem zajęć są quizy, turnieje, symulacje. Podczas warsztatów młodzi prawnicy wcielają się w rozmaite role: adwokatów, sędziów i prokuratorów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

Indywidualna opieka tutorska

Każdy student Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa przez cały okres studiów jest pod opieką tutora sprawowaną przez adwokata lub radcę prawnego.
Zadaniem tutora jest:
 • rozpoznać mocne strony i talenty studenta;
 • określić które umiejętności należy rozwijać, które wzmacniać, a czego podopiecznemu brakuje;
 • skutecznie rozwijać potencjał młodego człowieka;
 • pomóc studentowi zidentyfikować obszary swoich zainteresowań naukowych, określić ich wagę i stopień zadowolenia z posiadanej wiedzy w danym obszarze, tak aby nakreślić obszar i cele wspólnej wędrówki tutorskiej.
 • Tutor przekazuje również studentowi materiały uzupełniające oraz sugeruje sięgnięcie do dodatkowej literatury.
 • W zależności od konkretnej potrzeby, podczas pracy, tutorzy sięgają po inne narzędzia (np. coachingowe) celem optymalizacji całego procesu edukacyjnego.

GRUPY WIEKOWE

POZIOM (grupa młodzieżowa)
 • klasa IV - 18 lat + ( trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa III - 17 lat   ( trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa II - 16 lat. ( trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa I - 15 lat.  ( trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
POZIOM (grupa nastolatków)
 • klasa VIII - 14 lat ( trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa VII - 13 lat ( trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa VI- 12 lat  ( trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa V- 11 lat. (rekrutacja zakończona)

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Zajęcia w całej Polsce są prowadzone przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

RAMOWY PROGRAM 

Wstęp do prawoznawstwa z logiką, zawody prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz), prawo konstytucyjne, podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo administracyjne, prawo karne w tym cyberprzestępczość, prawo drogowe,
prawo nowych technologii ( m.in. prawo autorskie , zakupy w sieci itd. ),prawo gospodarcze, prawo medyczne i prawa pacjenta, prawo Unii Europejskiej, prawo Międzynarodowe publiczne, prawa człowieka i prawa dziecka, prawo konsumenta, Sąd (rodzaje postępowań), ochrona danych osobowych.

WYMIAR ZAJĘĆ

 • 2 godziny w miesiącu - jedna sobota od godziny 10.00
 • 4 godziny w miesiącu- jedna sobota od godziny 10.00
 • 8 godzin w miesiącu (program rozszerzony)- 2x sobota od godziny 10.00 

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych technik i metod kształcenia na odległość.  Ucz się PRAWA w telefonie, komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do internetu!

Zajęcia realizowane są w formie webinariów umożliwiających uczniowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. UCZYMY SIĘ NA PRZYKŁADACH


Fragment warsztatów z prawa w grupie 17-18 latków

TABELA OPŁAT

 • OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - płatna przy zapisie
       49 PLN - opłata jednorazowa bezzwrotna w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od
          daty wysłania formularza rekrutacyjnego online do Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa. 
 
 • WPISOWE - 100 PLN - PROMOCJA do 30 lipca 2021 - 0 PLN
 • CZESNE ZA ZAJĘCIA
opłata za miesiąc:
      39,90 PLN- zajęcia 2 godziny w miesiącu
      75,00 PLN - zajęcia 4 godziny w miesiącu - najczęściej wybierane
      150 PLN - zajęcia 8 godzin w miesiącu

Centralne Biuro Rekrutacji:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa
pl. Żelaznej Bramy 10 (Pałac Lubomirskich)
00-136 Warszawa
tel. +48 537 790 020
e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl
Dołącz do nas! Nie zwlekaj!

Rekrutacja trwa!

Informacje i zapisy