UNIWERSYTET PRAWA
ONLINE

 Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi uczniowie wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach.
 Młodzieżowy Uniwersytet Prawa to zajęcia pozalekcyjne z prawa dla młodzieży i dzieci prowadzone przez prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów).

  Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. Częstym punktem zajęć są quizy, turnieje, symulacje. Podczas warsztatów młodzi prawnicy wcielają się w rozmaite role: adwokatów, sędziów i prokuratorów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

Indywidualna opieka tutorska

Każdy student Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa przez cały okres studiów jest pod opieką tutora sprawowaną przez adwokata lub radcę prawnego.
Zadaniem tutora jest:
 • rozpoznać mocne strony i talenty studenta;
 • określić które umiejętności należy rozwijać, które wzmacniać, a czego podopiecznemu brakuje;
 • skutecznie rozwijać potencjał młodego człowieka;
 • pomóc studentowi zidentyfikować obszary swoich zainteresowań naukowych, określić ich wagę i stopień zadowolenia z posiadanej wiedzy w danym obszarze, tak aby nakreślić obszar i cele wspólnej wędrówki tutorskiej.
 • Tutor przekazuje również studentowi materiały uzupełniające oraz sugeruje sięgnięcie do dodatkowej literatury.
 • W zależności od konkretnej potrzeby, podczas pracy, tutorzy sięgają po inne narzędzia (np. coachingowe) celem optymalizacji całego procesu edukacyjnego.

Grupy wiekowe

18 lat +, 17 lat, 16 lat, 15 lat, 14 lat, 13 lat, 12 lat, 11 lat, 10 lat, 9 lat

Prowadzący zajęcia

Zajęcia w całej Polsce są prowadzone przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

Ramowy program

Wstęp do prawoznawstwa z logiką, zawody prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz), prawo konstytucyjne, podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo administracyjne, prawo karne w tym cyberprzestępczość, prawo drogowe,
prawo nowych technologii ( m.in. prawo autorskie , zakupy w sieci itd. ),prawo gospodarcze, prawo medyczne i prawa pacjenta, prawo Unii Europejskiej, prawo Międzynarodowe publiczne, prawa człowieka i prawa dziecka, prawo konsumenta, Sąd (rodzaje postępowań), ochrona danych osobowych.

Wymiar zajęć

GRUPY WIEKOWE 18-12 lat
 • 4 godziny w miesiącu- jedna sobota od godziny 10.00 
 • 2 godziny w miesiącu- jedna sobota od godziny 10.00
GRUPY WIEKOWE 9-11 lat
     4 godziny w miesiącu- 2x sobota od godziny 9.00 po 2 godziny lekcyjne
     2 godziny w miesiącu- jedna sobota od godziny 10.00

UWAGA! Dodatkowo dzieci i młodzież mogą bezpłatnie korzystać z wszystkich organizowanych przez Uniwersytet webinariów i wydarzeń. 

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych technik i metod kształcenia na odległość.  Ucz się PRAWA w telefonie, komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do internetu!

Zajęcia realizowane są w formie webinariów umożliwiających uczniowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. UCZYMY SIĘ NA PRZYKŁADACH


UWAGA! Od nowego semestru możesz zmienić ścieżkę kształcenia na zajęcia w sali szkoleniowej.


Fragment warsztatów z prawa w grupie 17-18 latków

Tabela opłat

Opłata rekrutacyjna

 • 49 PLN - opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie 2 dni od rejestracji
 • 100 PLN- Promocja wpisowe  O PLN do 15 stycznia 2022

 • Opłaty za miesiąc

  • 49 PLN- za miesiąc (2h zajęć) + webinaria 
  • 75 PLN - za miesiąc (4h zajęć) + webinaria

  Centralne Biuro Rekrutacji:

  Młodzieżowy Uniwersytet Prawa
  pl. Żelaznej Bramy 10 (Pałac Lubomirskich)
  00-136 Warszawa
  tel. +48 537 790 020
  e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl
  Dołącz do nas! Nie zwlekaj!

  Rekrutacja trwa!

  Informacje i zapisy