Współpraca z Ukrainą


Szanowni Państwo, drodzy studenci MUP.

Pragniemy poinformować, że dzięki staraniom władz Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa w Warszawie – szkoła w październiku 2021 roku nawiązała współpracę międzynarodową z dwoma prestiżowymi ukraińskimi ośrodkami oświatowymi, z Akademią Humanistyczno-Pedagogiczną im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu oraz instytutem kształcenia podyplomowego przy tarnopolskim narodowym uniwersytecie pedagogicznym im. Wołodymyra Hnatiuka.
Kontakty ze stroną ukraińską zaowocowały podpisaniem umów bilateralnych o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej.

Zawarte porozumienia umożliwiają wspólne prowadzenie prac badawczych, wspólną organizację konferencji, wymianę kadry i słuchaczy, a także liczne inicjatywy edukacyjne.

Ponadto, w ramach nawiązanej współpracy planowane jest organizowanie wspólnych wydarzeń naukowych (konferencji) z zakresu prawa oraz podejmowanie działań na rzecz promocji ośrodków edukacyjnych.
Tarnopol, miasto w zachodniej Ukrainie, jest znaczącym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym, oświatowym. W mieście ma swoją siedzibę m.in. jedna z czołowych uczelni pedagogicznych na Ukrainie, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci jest liderem humanistycznej edukacji w kraju - Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny. W Tarnopolu ma swoją siedzibę także Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym, prężny ośrodek krzewienia polskiej kultury na Ukrainie.

Krzemieniec, jedno z najstarszych miast Ukrainy. Miejsce urodzin Juliusza Słowackiego. Jeden z ważniejszych ośrodków oświatowych, siedziba m.in. Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej. W latach 1922-1939 w Krzemieńcu mieściło się słynne Liceum Krzemienieckie zwane „Atenami Wołyńskimi”. Placówka ta odegrała nieocenioną rolę w historii polskiej oświaty, czyniąc z Krzemieńca naukową i kulturalną stolicę Wołynia. Na jej bazie powstała Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna, która według słów jej byłego rektora prof. Afanasija Łomakowycza, czuje się spadkobierczynią Liceum Krzemienieckiego. Współcześnie chlubne tradycje oświatowe „Aten Wołyńskich” kontynuuje warszawskie XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego.

W imieniu Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa umowę podpisał dr Andrzej Cwer dyrektor szkoły.