Nasza siedziba:

MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET PRAWA sp. z o.o.
pl. Żelaznej Bramy 10  (Pałac Lubomirskich)
00-136 Warszawa

Dziekanat
informacje na temat toku studiów dla studentów I semestru

czynny: pon-pt 9.00-15.00
 tel. +48 537 970 220
tel. +48 576 490 400  
e.mail: dziekanat@uniwersytetprawa.edu.pl
UWAGA! plany zajęć zamieszczane są na kontach studenckich www.e-mup.pl

Centralny
Dział Rekrutacji

czynny:  pon-pt 9.00-15.00
tel. +48 537 790 020
e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

Sekretariat

czynny pon- pt 9.00-15.00

tel. +48 (22) 299 00 23
e.mail: sekretariat@uniwersytetprawa.edu.pl

Działy administracyjne

  • REKTORAT                               rektorat@uniwersytetprawa.edu.pl
  • KSIĘGOWOŚĆ                             ksiegowosc@uniwersytetprawa.edu.pl
  • MARKETING i PROMOCJA       promocja@uniwersytetprawa.edu.pl
  • PRACA, PRAKTYKI, STAŻ         praca@uniwersytetprawa.edu.pl
  • WSPÓŁPRACA                            wspolpraca@uniwersytetprawa.edu.pl

Informacje prawne:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888937

NIP: 525 285 53 01

REGON: 388439376

numer rachunku bankowego
77 1050 1012 1000 0090 8124 8149