Bezpłatne zajęcia
z PRAWA przez internet

Bezpłatne zajęcia z PRAWA dla dzieci i młodzieży w formie wykładów audio- video. 

Ucz się PRAWA w dowolnym czasie i miejscu. W Twoim telefonie, komputerze, telewizorze lub innym urządzeniu z dostępem do internetu!


SZANOWNI PAŃSTWO

w związku z realizowanym przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie, ogólnopolskim programem w zakresie poszerzania wiedzy z obszaru prawa przez dzieci i młodzież, zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy w zakresie realizacji programu i zajęć.

Zajęcia prowadzone przez adwokatów i radców prawnych i będą odbywały się od 31 października 2020 r. w każdą sobotę od godziny 10.00 w formie audio-video. Istnieje możliwość zapoznania się z zajęciami w dowolnym czasie i na dowolnym
urządzeniu z dostępem do internetu. 

UWAGA! W zawiązku z bardzo dużym zainteresowaniem zajęciami z prawa link aktywacyjny do zajęć może zostać przekazany z opóźnieniem. Z treścią zajęć będzie można jednak zapoznać się w dowolnym czasie przez cały rok szkolny

Korzyści z współpracy:
- możliwość poszerzenia wiedzy z prawa dla wszystkich dzieci i/lub młodzieży z Państwa placówki.
- promocja szkoły/placówki oświatowej
- możliwość Patronatu dla szkoły lub placówki oświatowej

Szczegóły współpracy z każdą szkołą lub placówką oświatową jest uzgadniana indywidualnie. Istnieje możliwość zawarcia kompleksowej umowy o współpracy lub jedynie udostępnienia przez szkołę informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć z prawa przez uczniów danej placówki. Nie pobieramy żadnych opłat od szkoły. 

Zapraszamy do współpracy
Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu e.mail: wspolpraca@uniwersytetprawa.pl

Regulamin zajęć on-line.pdf
Umowa Patronat- Młodzieżowy Uniwersytet Prawa.pdf

UWAGA! Z treścią każdych zajęć będzie można jednak zapoznać się w dowolnym czasie przez cały rok szkolny.

ZAPRASZAMY SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE DO DOŁĄCZENIA DO PROGRAMU W DOWOLNYM CZASIE TJ. W TRAKCIE CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO. SZKOŁY UZYSKAJĄ DOSTĘP DO ZAJĘĆ OD 1 LEKCJI. 

GRUPY WIEKOWE

wczesnoszkolna

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat

dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku 11-14 lat

młodzież

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

WYMIAR ZAJĘĆ

  • Grupa wczesnoszkolna 4 razy w miesiącu po 15 minut
  • Dzieci i młodzież 4 razy w miesiącu po 30 minut. 

Zajęcia w formie audio- video udostępniane są na kanale Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa w każdą sobotę o godzinie 10.00. Istnieje możliwość zapoznania się z treścią zajęć w dowolnym dniu tygodnia na dowolnym urządzeniu i z dowolnego miejsca na świecie. 

kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

zapisy na zajęcia

Bezpłatne zajęcia online z prawa dla dzieci i młodzieży są udostępniane w okresie od 31 października 2020 do 15 czerwca 2021 bezpłatnie. Wymagane jest jednak przesłanie poniższego zgłoszenia.Zgłoszenie może być przesłane przez szkołę jak i indywidualnie przez rodziców. Dla wszystkich zainteresowanych osób na zakończenie roku zostaną wystawione Certyfikaty udziału w zajęciach.

Uwaga! Formularz przeznaczony wyłącznie dla szkół i placówek oświatowych. Zgłoszenia indywidualne przez uczniów lub opiekunów prawnych uczniów należy zgłaszać za pośrednictwem strony /bezplatne-zajecia-z-prawa

Zgłoszenie współpracy

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Uniwersytet Prawa APKIM sp. z o.o., Warszawa, ul. Górnośląska 4a lok. 17 w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji zajęć oraz niezbędnej obsługi słuchaczy oraz opiekunów prawnych słuchaczy związanej z tokiem nauki lub spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

ZAWODY PRAWNICZE

Zastanawiasz się czy można nauczyć się prawa przez internet? Obejrzyj fragment wykładu audio- video z zajęć na temat zawodów prawniczych dla młodzieży
mec. Patrycja Bartosz- Burdiak Radca Prawny


Jeśli chcesz być z naszą ofertą edukacyjną na bieżąco (newsletter)