UNIWERSYTET PRAWA
dla dzieci (11-14 lat)

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci prowadzone przez prawników. Zajęcia prowadzone w blokach tematycznych. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych. Podczas warsztatów młodzi prawnicy wcielają się w rozmaite role: adwokatów, sędziów i prokuratorów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Zajęcia w całej Polsce są prowadzone przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

Wstęp do prawoznawstwa, zawody prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz), prawo konstytucyjne, podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo administracyjne, prawo karne w tym cyberprzestępczość, prawo drogowe,
prawo nowych technologii ( m.in. prawo autorskie , zakupy w sieci itd. ), prawo gospodarcze, prawo medyczne i prawa pacjenta, prawo Unii Europejskiej, prawa człowieka i prawa dziecka, prawo konsumenta, Sąd (rodzaje postępowań), ochrona danych osobowych.

REKRUTACJA - wrzesień 2021

Liczba miejsc ograniczona! Przyjęcia eg. kolejności zgłoszeń.