Formularz rekrutacyjny WRZESIEŃ 2021
Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Uniwersytet Prawa  sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji zajęć oraz niezbędnej obsługi słuchaczy oraz opiekunów prawnych słuchaczy związanej z tokiem nauki lub spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

DZIAŁ REKRUTACJI

tel. 537 790 020   e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl


Z powodu pandemii COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo naszych słuchaczy oraz pracowników do odwołania pracujemy w trybie zdalnym. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zdalne godziny pracy pon-pt 9.00- 16.00


Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji wyłącznie pocztą/kurierem.
MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET PRAWA sp. z o.o.
ul. Złota 59 (aleje Jerozolimskie) Złote Tarasy, Budynek SKYLIGHT

00-120 Warszawa

Jeśli chcesz być z naszą ofertą edukacyjną na bieżąco (newsletter)