REKRUTACJA 
krok po kroku

Rekrutacja na warsztaty przez internet

LUTY 2021

PROCES REKRUTACJI. Krok po kroku

KROK I – Proces rekrutacji odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową. Formularz na dole strony.
W przypadku braku miejsc informacja zostanie podana na stronie internetowej. 

KROK II–  DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ w wysokości:

  • 29 zł zajęcia przez internet 

 *Opłata rekrutacyjna (opłata jednorazowa bezzwrotna) w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa. W przypadku braku wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto MUP w terminie 2 dni, zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane.

Płatności należy dokonać:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa APKIM, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Numer rachunku bankowego:

32 1050 1025 1000 0090 8078 1389

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto.

KROK III– Po otrzymaniu opłaty rekrutacyjnej na wskazaną w zgłoszeniu skrzynkę e.mail otrzymasz w terminie 7 dni login i hasło do indywidualnego konta w programie LIBRUS Synergia. Za pośrednictwem konta w LIBRUS otrzymasz z Dziekanatu m.in. umowę oraz plan twoich zajęć. 

KROK IV – WITAJ W GRONIE SŁUCHACZY Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa

KROK VI – Opłaty czesnego w wybranej formie płatności tj. miesięcznie, semestralnie należy dokonać do dnia 30 stycznia 2021 wyłącznie! Zajęcia rozpoczną się w lutym 2021


WAŻNE!

  • Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni kandydata o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. epilepsja), niepełnosprawność zobowiązani są poinformować Akademię o ewentualnych potrzebach zdrowotnych słuchacza.

REKRUTACJA LUTY 2021

Warsztaty z prawa w czasie rzeczywistym dla dzieci i młodzieży przez internet
Zapraszamy uczniów z całej Polski.

Rekrutacja na zajęcia przez internet jest prowadzona wyłącznie przez internet (formularz poniżej)

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia zajęć dla danej grupy wiekowej w przypadku zbyt małej ilości słuchaczy w danej dzielnicy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zostanie zaproponowane miejsce w innej grupie lub dzielnicy.


Rekrutacja- wrzesień 2021  (25 miast)

Formularz zgłoszeniowy- luty 2021
Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Uniwersytet Prawa APKIM sp. z o.o., Warszawa, ul. Złota 59  , kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji zajęć oraz niezbędnej obsługi słuchaczy oraz opiekunów prawnych słuchaczy związanej z tokiem nauki lub spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

DZIAŁ REKRUTACJI

tel. 531 427 233   e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.pl

Z powodu pandemii COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo naszych słuchaczy oraz pracowników do odwołania pracujemy w trybie zdalnym. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zdalne godziny pracy pon-pt 9.00- 16.00


Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji wyłącznie pocztą/kurierem.
MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET PRAWA
Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o.
ul. Złota 59 (aleje Jerozolimskie) Złote Tarasy, Budynek SKYLIGHT

00-120 Warszawa


Jeśli chcesz być z naszą ofertą edukacyjną na bieżąco (newsletter)