REKRUTACJA 
krok po kroku

Rekrutacja na zajęcia stacjonarne i przez internet

Uwaga! Z powodu COVID- 19 w semestrze jesiennym w roku szkolnym 2020/2021 zostanie uruchomiona tylko jedna grupa z danego rocznika w poszczególnych dzielnicach m.st Warszawy. Małe grupy! O przyjęciu do AKADEMII decyduje kolejność zgłoszeń. 


Zajęcia w pozostałych miastach na terenie Polski zostaną uruchomione w semestrze wiosennym tj. luty/marzec 2021. 

Zapraszamy również od września 2020 dzieci oraz młodzież z całej Polski na zajęcia organizowane przez internet.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KROK I – Proces rekrutacji odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową. Formularz na dole strony.

KROK II– Na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail: otrzymasz potwierdzenie wpisu na listę słuchaczy (rezerwacja miejsca) oraz pakiet informacji organizacyjnych. Jeśli nie otrzymasz w ciągu 24 godzin skontaktuj się z Działem Rekrutacji aby wyjaśnić przyczynę.

KROK III- Jeśli otrzymałeś potwierdzenie rezerwacji miejsca DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ w wysokości:

  • 29 zł zajęcia przez internet *
  • 49 zł  zajęcia stacjonarne *

 *Opłata rekrutacyjna (opłata jednorazowa bezzwrotna) w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa. W przypadku braku wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto MUP w terminie 7 dni, zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane.

Płatności należy dokonać:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa APKIM, ul. Górnośląska 4a lok.17, Warszawa 00-444

Numer rachunku bankowego:

33 1050 1025 1000 0090 8078 1371

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto.

KROK IV– Po otrzymaniu opłaty rekrutacyjnej na wskazaną w zgłoszeniu skrzynkę e.mail otrzymasz:

  1. Pisemną decyzję o przyjęciu oraz umowę o warunkach odpłatności (wzór dostępny na stronie poniżej). Podpisaną umowę należy:
  • przesłać w formie skanu na adres Biura Rekrutacji e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.pl. Po otrzymaniu skanu umowa zostanie podpisana przez Władze Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa a następnie przesłana pocztą wraz z decyzją i indeksem na wskazany przez Ciebie adres pocztowy lub
  • wydrukowaną i podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prześlij (wyłącznie) za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Rekrutacji.

KROK V – WITAJ W GRONIE SŁUCHACZY Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa

KROK VI – Opłaty czesnego w wybranej formie płatności tj. miesięcznie, semestralnie, rocznie należy dokonać do dnia 30 sierpnia 2020 wyłącznie!

WAŻNE!

  • Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni kandydata o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. epilepsja), niepełnosprawność zobowiązani są poinformować Akademię o ewentualnych potrzebach zdrowotnych słuchacza.

Formularz zgłoszeniowy

DZIAŁ REKRUTACJI

tel. 531 427 233   e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.pl

Z powodu pandemii COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo naszych słuchaczy oraz pracowników do odwołania pracujemy w trybie zdalnym. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zdalne godziny pracy pon-pt 9.00- 16.00


Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji wyłącznie pocztą/kurierem.
MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET PRAWA
Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o.
ul. Górnośląska 4a/17, 00-448 Warszawa