Tabela Opłat

Tabela opłat za zajęcia i innych opłat wynikających z toku nauki realizowanej przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa w roku szkolnym 2021/2022


  1. OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - płatna przy zapisie    49 PLN *
 *Opłata rekrutacyjna (opłata jednorazowa bezzwrotna) w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa. W przypadku braku wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto MUP w terminie 2 dni, zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane. POLECAMY PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNĄ NA DOLE STRONY!

    2. WPISOWE - 100 PLN - PROMOCJA do 15 czerwca 2021 - 0 PLN
    3. CZESNE ZA ZAJĘCIA
      >> ZAJĘCIA STACJONARNE
  • 180 PLN - zajęcia 4 godziny w miesiącu 
  • 350 PLN - zajęcia 8 godzin w miesiącu
     >> ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
  • 75,00 PLN - zajęcia 4 godziny w miesiącu
  • 150,00 PLN - zajęcia 8 godzin w miesiącu
Terminy płatności czesnego:
  • za wrzesień 2021Opłaty czesnego w wybranej formie płatności tj. miesięcznie za wrzesień 2021, semestralnie lub rocznie należy dokonać do dnia 30 czerwca 2021. 
  • październik i kolejne miesiące - do 5 dnia każdego miesiąca.

Płatności należy dokonać:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Numer rachunku bankowego:

77 1050 1012 1000 0090 8124 8149

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko słuchacza oraz miasto.

lub elektronicznie 

http://platnosci-mup.pl/