UNIWERSYTET PRAWA
dla młodzieży szkół PONADPODSTAWOWYCH

 Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi uczniowie wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach.
 Młodzieżowy Uniwersytet Prawa to zajęcia pozalekcyjne z prawa dla młodzieży i dzieci prowadzone przez prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów).

  Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. Częstym punktem zajęć są quizy, turnieje, symulacje. Podczas warsztatów młodzi prawnicy wcielają się w rozmaite role: adwokatów, sędziów i prokuratorów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

GRUPY WIEKOWE

 • klasa I - 15 lat  (trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa II - 16 lat (trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa III- 17 lat  (trwa rekrutacja do klasy od podstaw)
 • klasa IV- 18+ lat  (trwa rekrutacja do klasy od podstaw)

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Zajęcia w całej Polsce są prowadzone przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy. Gościnnie sędziów i prokuratorów.

RAMOWY PROGRAM

Wstęp do prawoznawstwa z logiką, zawody prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz), prawo konstytucyjne, podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, prawo administracyjne, prawo karne w tym cyberprzestępczość, prawo drogowe, prawo nowych technologii ( m.in. prawo autorskie, zakupy w sieci itd. ), prawo gospodarcze, prawo medyczne i prawa pacjenta, prawo Unii Europejskiej, prawo Międzynarodowe publiczne, prawa człowieka i prawa dziecka, prawo konsumenta, Sąd (rodzaje postępowań), ochrona danych osobowych.

WYMIAR ZAJĘĆ

 • 2 godziny w miesiącu - jedna sobota od godziny 10.00
 • 4 godziny w miesiącu- jedna sobota od godziny 10.00
 • 8 godzin w miesiącu (program rozszerzony)- 2x sobota od godziny 10.00

Zajęcia realizowane w ramach Wydziałów

 • Wydział Prawa w Warszawie 
 • Wydział Prawa w Gdańsku
 • Wydział Prawa w Katowicach
 • Wydział Prawa w Krakowie
 • Wydział Prawa w Lublinie
 • Wydział Prawa w Łodzi
 • Wydział Prawa w Poznaniu
 • Wydział Prawa w Rzeszowie 
 • Wydział Prawa w Szczecinie
 • Wydział Prawa we Wrocławiu

TABELA OPŁAT

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - płatna przy zapisie
       49 PLN - opłata jednorazowa bezzwrotna w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od daty wysłania formularza rekrutacyjnego online 
WPISOWE - 100 PLN - PROMOCJA do 30 kwietnia 2021 - 0 PLN
CZESNE ZA ZAJĘCIA:
Opłata za miesiąc:
      90 PLN- zajęcia 2 godziny w miesiącu
      180 PLN - zajęcia 4 godziny w miesiącu - najczęściej wybierane
      350 PLN - zajęcia 8 godzin w miesiącu

Centralne Biuro Rekrutacji:

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa
tel. +48 537 790 020
e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl
Dołącz do nas! Nie zwlekaj!

Rekrutacja trwa!

Informacje i zapisy