Kontakt

 
MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET PRAWA

ul. Żurawia 32/34

00-503 Warszawa

Czynne:

poniedziałek- piątek od 9.00 do 15.00

 
adres email:
 
Telefon

Dział Rekrutacji

tel. +48 504 905 911
e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.pl

Dziekanat

e.mail: dziekanat@uniwersytetprawa.pl

Księgowość

e.mail: ksiegowosc@uniwersytetprawa.pl

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa 

 MUP jest marką należącą do:

AKADEMIA PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO sp. z o.o.
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000813171
kapitał zakładowy 100.000,00 zł


NIP: 527 291 15 63

REGON: 384845808

www.apkim.pl